Commit 1769511d authored by Niels Holt's avatar Niels Holt

Merge branch 'release/4.0.0'

parents b2fa6843 1519d294
......@@ -27,7 +27,7 @@ CONTACT : info@fcoo.dk
</head>
<body class="loading">
<div class="fa leaflet-default-icon-path modernizr-mediaquery-media-query modernizr-mediaquery-min-max" style="display:none"></div>
<div class="fa leaflet-default-icon-path modernizr-mediaquery-media-query modernizr-mediaquery-min-max lang-flag-icon-flag lang-flag-icon-lang lang-flag-icon-flag-modernizr lang-flag-icon-lang-modernizr" style="display:none"></div>
<div class="loading"></div>
<div id="map"></div>
......
This diff is collapsed.
......@@ -16,63 +16,6 @@
"nameENG": "Drogden Lt",
"id": "DROGDEN",
"measPoints": [
{
"owner": "FRV",
"depth": 1.0,
"id": "1021.1",
"parameters": [
"SeaTemp"
],
"level": 1
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 2.5,
"id": "1021.2",
"parameters": [
"SeaTemp"
],
"level": 2
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 4.0,
"id": "1021.3",
"parameters": [
"SeaTemp"
],
"level": 3
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 1.0,
"id": "1030.1",
"parameters": [
"CurrDir",
"CurrSpd"
],
"level": 1
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 2.5,
"id": "1030.2",
"parameters": [
"CurrDir",
"CurrSpd"
],
"level": 2
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 4.0,
"id": "1030.3",
"parameters": [
"CurrDir",
"CurrSpd"
],
"level": 3
},
{
"owner": "DMI",
"depth": 0.0,
......@@ -2055,156 +1998,6 @@
}
]
}
},
{
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
11.087833333333334,
55.20816666666666
]
},
"type": "Feature",
"properties": {
"nameDK": "Vengeancegrund",
"link": "http://timeseries.fcoo.dk/?s=:003VENGEANCE:046SeaLvl:002DK:001DEFAULT:04d620:04e400:04f0:04a1:04b48:04i0:04c1:04g0:0641:05owindow",
"nameENG": "Vengeancegrund",
"id": "VENGEANCE",
"measPoints": [
{
"owner": "FRV",
"depth": 1.0,
"id": "Vengeance.cur.1",
"parameters": [
"CurrDir",
"CurrSpd"
],
"level": 1
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 3.0,
"id": "Vengeance.cur.2",
"parameters": [
"CurrDir",
"CurrSpd"
],
"level": 2
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 5.0,
"id": "Vengeance.cur.3",
"parameters": [
"CurrDir",
"CurrSpd"
],
"level": 3
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 1.0,
"id": "Vengeance.tem.1",
"parameters": [
"SeaTemp"
],
"level": 1
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 3.0,
"id": "Vengeance.tem.2",
"parameters": [
"SeaTemp"
],
"level": 2
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 5.0,
"id": "Vengeance.tem.3",
"parameters": [
"SeaTemp"
],
"level": 3
}
]
}
},
{
"geometry": {
"type": "Point",
"coordinates": [
11.019833333333333,
55.35883333333334
]
},
"type": "Feature",
"properties": {
"nameDK": "W26",
"link": "http://timeseries.fcoo.dk/?s=:003W26:046SeaLvl:002DK:001DEFAULT:04d620:04e400:04f0:04a1:04b48:04i0:04c1:04g0:0641:05owindow",
"nameENG": "W26",
"id": "W26",
"measPoints": [
{
"owner": "FRV",
"depth": 1.0,
"id": "W26_CURRENT_1",
"parameters": [
"CurrDir",
"CurrSpd"
],
"level": 1
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 3.0,
"id": "W26_CURRENT_2",
"parameters": [
"CurrDir",
"CurrSpd"
],
"level": 2
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 5.0,
"id": "W26_CURRENT_3",
"parameters": [
"CurrDir",
"CurrSpd"
],
"level": 3
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 1.0,
"id": "W26_SEATEMP_1",
"parameters": [
"SeaTemp"
],
"level": 1
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 3.0,
"id": "W26_SEATEMP_2",
"parameters": [
"SeaTemp"
],
"level": 2
},
{
"owner": "FRV",
"depth": 5.0,
"id": "W26_SEATEMP_3",
"parameters": [
"SeaTemp"
],
"level": 3
}
]
}
}
]
}
# Test af Operativsystemer og Browsere<br>*Test of Operating Systems and Browsers*
[FCOO]:https://github.com/FCOO
[FCOO]s Web Applicationer er udviklet og testet til at virke på de mest brugte [operativsystemer](#os) og [browsere](#browser)
Alle test er lavet med seneste version af browserne enten på egne enheder eller med [BrowserStack](https://www.browserstack.com)
Der er en række [kendte problemer](#known_issues), som vi desværre ikke har mulighed for at rette alle sammen
*English version missing*
| Enhed<br>*Device* | Operativsystem<br>*Operating System* | <div class="icon firefox" title="Firefox"/> | <div class="icon chrome" title="Chrome"*> | <div class="icon edge" title="Edge"/> | <div class="icon ie11" title="IE 11"/> | <div class="icon opera" title="Opera"/> | <div class="icon safari" title="Safari"/> | Testet på<br>*Tested on* |
| :--: | :--- | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |:--- |
| Desktop | Windows 10 | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | Desktop PC |
| Desktop | Windows 8.1 | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | Desktop PC |
| Desktop | Windows 7 | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | Desktop PC |
| Desktop | OS X 12 Sierra | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | Mac |
| Desktop | OS X 11 El Capitan | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | Mac |
| Desktop | OS X 10 Yosemite | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | Mac |
| Desktop | Linux/Ubuntu ???? | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | | | | ??? |
| Tablet | Android 6 | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | | | | Google Nexus 7 |
| Tablet | iOS 8 | | | | | | <div class="icon check"/> | Apple iPad Air 2 |
| Tablet | iOS 7 | | | | | | <div class="icon check"/> | Apple iPad Mini 2 |
| Mobile | Android 7 | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | | | | Google Nexus 5X |
| Mobile | Android 6 | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | | | | Samsung Galaxy S7 |
| Mobile | Android 5 | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | | | | Google Nexus 6 |
| Mobile | Android 4.4 | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | | | | Samsung Galaxy S5 |
| Mobile | Android 4.3 | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | | | | Samsung Galaxy Note 3 |
| Mobile | Android 4.2 | <div class="icon check"/> | <div class="icon check"/> | | | | | Google Nexus 4 |
| Mobile | iOS 10 | | <div class="icon check"/> | | | | <div class="icon check"/> | Apple iPhone SE |
| Mobile | iOS 9 | | | | | | <div class="icon check"/> | Apple iPhone 6s |
| Mobile | iOS 8 | | | | | | <div class="icon check"/> | Apple iPhone 6 Plus |
| Mobile | Windows Phone 8.1 | <div class="icon check"/> | | | | | | Nokia Lumia 520 |
<a name="os"></a>
| Operativsystem<br>*Operating System* | Versioner<br>*Versions* |
| :--- | :--- |
| [Windows](https://www.microsoft.com/windows) | 10 / 8.1 / 7.0 |
| [OS X](https://www.apple.com/mac/) | 12 / 11 / 10 |
| [Linux/Ubuntu ????]() | 16.04 |
| [Android](https://www.android.com/) | 7 / 6 / 5 / 4.4 / 4.3 / 4.2 |
| [iOS](https://www.apple.com/iphone/) | 10 / 9 / 8 |
<a name="browser"></a>
| | Browser / *Browser* |
| :--: | :--- |
| <img class="browser" src="images/firefox.png" title="Firefox"> | [Firefox](https://www.mozilla.org/firefox/) |
| <img class="browser" src="images/chrome.png" title="Chrome"> | [Google Chrome](https://www.google.com/chrome/) |
| <img class="browser" src="images/edge.png" title="Edge"> | [Microsoft Edge](https://www.microsoft.com/windows/microsoft-edge/) |
| <img class="browser" src="images/ie11.png" title="IE 11"> | [Microsoft Internet Explore 11](https://www.microsoft.com/) |
| <img class="browser" src="images/opera.jpg" title="Opera">| [Opera](http://www.opera.com/) |
| <img class="browser" src="images/safari.png" title="Safari"> | [Apple Safari](https://www.apple.com/safari/) |
<a name="known_issues"></a>
## Kendte problemer *Known Issues*
### Safari
Problem med cache ---(beskrivelse mangler)
*English version missing*
### Chrome
Problem med multi læsning af JSON-lag ---(beskrivelse mangler)
*English version missing*
\ No newline at end of file
div.icon {
background-size: cover;
width : 24px;
height: 24px;
}
div.check { background-image: url(images/check.png); }
div.firefox { background-image: url(images/firefox.png);}
div.chrome { background-image: url(images/chrome.png); }
div.edge { background-image: url(images/edge.png); }
div.ie11 { background-image: url(images/ie11.png); }
div.opera { background-image: url(images/opera.jpg); }
div.safari { background-image: url(images/safari.png); }
(function (window /*, document, undefined*/){
"use strict";
/*jslint browser: true*/
/*global updateUrlParameter*/
/*exported getI18n, getLocalLanguage, changeLanguage*/
/*exported getI18n */
/**
* This file contains internationalization and localization related methods.
......@@ -15,7 +14,62 @@
* @return String the localized text item or the id if there's no translation found
*/
function getI18n(key, lang) {
//Temp fix: Adding paramete name for legends. Both with lower- and uppercase
var parameterPhrases = {
'Wave height' : {en:'Wave height', da: 'Bølgehøjde'},
'Mean wave period' : {en:'Mean wave period', da: 'Bølgeperiode'},
'Vel.' : {en:'Vel.', da: 'Strømhastighed'},
'Current speed' : {en:'Current speed', da: 'Strømhastighed'},
'Current' : {en:'Current', da: 'Strømhastighed'},
'Elevation' : {en:'Elevation', da: 'Vandstand'},
'Temperature' : {en:'Temperature', da: 'Temperatur'},
'Salinity' : {en:'Salinity', da: 'Salinitet'},
'Sea surface temperature' : {en:'Sea surface temperature', da: 'Temperatur'},
'Sea surface salinity' : {en:'Sea surface salinity', da: 'Salinitet'},
'Wind speed' : {en:'Wind speed', da: 'Vindhastighed'},
'Wind' : {en:'Wind', da: 'Vindhastighed'},
'Air temperature (2m)' : {en:'Air temperature (2m)', da: 'Lufttemperatur (2m)'},
'Temp.' : {en:'Air temperature (2m)', da: 'Lufttemperatur (2m)'},
'Sea ice concentration' : {en:'Sea ice concentration', da: 'Haviskoncentration'},
'Sea ice thickness' : {en:'Sea ice thickness', da: 'Havistykkelse'},
'Sea ice drift speed' : {en:'Sea ice drift speed', da: 'Havisdrifthastighed'},
'Visibility' : {en:'Visibility', da: 'Sigtbarhed'},
'Total precipitation flux' : {en:'Total precipitation flux', da: 'Nedbør'},
'2 metre temperature' : {en:'2 metre temperature', da: '2 meter temperatur'},
'Total cloud cover' : {en:'Total cloud cover', da: 'Skydække'},
'mm/hour' : {en:'mm/hour', da: 'mm/time'},
'mm/h' : {en:'mm/h', da: 'mm/t'},
'degC' : {en:'&deg;C', da: '&deg;C'},
'knots' : {en:'knots', da: 'knob'},
'fraction' : {en:'fraction', da: 'fraktion'},
'meters' : {en:'meters', da: 'meter'},
'Significant wave height of combined wind waves and swell':
{en:'Wave height', da: 'Bølgehøjde'}
};
$.each( parameterPhrases, function( key, langValues ){ //return;
window.i18next.addPhrase( key, langValues );
var Key = key.charAt(0).toUpperCase() + key.slice(1),
lowKey = key.charAt(0).toLowerCase() + key.slice(1);
if (key != Key)
window.i18next.addPhrase( Key, langValues );
if (key != lowKey)
window.i18next.addPhrase( lowKey, langValues );
});
//Temp fix: using window.i18next TODO: All translations must be moved to .json-files
function getI18n(key) {
var lang = window.i18next.language;
var i18n = {
en: {
'fcoo-name' : 'Defence Centre for Operational Oceanography',
......@@ -26,9 +80,10 @@
'domain-faroe_islands' : 'Faroe Islands',
'domain-mediterranean' : 'Mediterranean',
'domain-indian_ocean' : 'Indian Ocean',
'domain-europe' : 'Europe',
maps: 'Maps',
layers: 'Layers',
// maps: 'Maps',
// layers: 'Layers',
boundaries: 'Boundaries',
places: 'Places',
iceconcentration: 'Sea Ice Concentration',
......@@ -74,14 +129,15 @@
'domain-faroe_islands': 'Færøerne',
'domain-mediterranean': 'Middelhavet',
'domain-indian_ocean' : 'Indiske Ocean',
'domain-europe' : 'Europa',
'maps': 'Kort',
// 'maps': 'Kort',
'Home': 'Hjem',
'Save settings': 'Gem indstillinger',
'Please create a bookmark in your browser to save current map state': 'Lav et bogmærke i din browser for at gemme kortets nuværende tilstand',
'Press Cmd+D to save current map state in a bookmark': 'Tryk Cmd+D for at gemme kortets nuværende tilstand som et bogmærke',
'Press Ctrl+D to save current map state in a bookmark': 'Tryk Ctrl+D for at gemme kortets nuværende tilstand som et bogmærke',
'Saved current map state': 'Har gemt kortets nuværende tilstand',
// 'Save settings': 'Gem indstillinger',
// 'Please create a bookmark in your browser to save current map state': 'Lav et bogmærke i din browser for at gemme kortets nuværende tilstand',
// 'Press Cmd+D to save current map state in a bookmark': 'Tryk Cmd+D for at gemme kortets nuværende tilstand som et bogmærke',
// 'Press Ctrl+D to save current map state in a bookmark': 'Tryk Ctrl+D for at gemme kortets nuværende tilstand som et bogmærke',
// 'Saved current map state': 'Har gemt kortets nuværende tilstand',
'Navigate to home page': 'Naviger til hjemmesiden',
'Background Maps': 'Baggrundskort',
'Measurements': 'Målinger',
......@@ -108,7 +164,7 @@
'Select height': 'Vælg højde',
'Loading forecast information': 'Henter prognoseinformation',
'Finished loading forecast information': 'Færdig med at hente prognoseinformation',
layers: 'Lag',
// layers: 'Lag',
boundaries: 'Grænser',
places: 'Steder',
iceconcentration: 'Havis (koncentration)',
......@@ -139,9 +195,9 @@
datetime: 'Vælg tidspunkt',
EEZ: 'EEZ',
"Locate": "Find",
"Show me where I am": "Vis mig hvor jeg er",
"You are within {distance} {unit} from this point": "Du er indenfor {distance} {unit} fra dette punkt",
"You seem located outside the boundaries of the map": "Du ser ud til at befinde dig udenfor kortets grænser",
// "Show me where I am": "Vis mig hvor jeg er",
// "You are within {distance} {unit} from this point": "Du er indenfor {distance} {unit} fra dette punkt",
// "You seem located outside the boundaries of the map": "Du ser ud til at befinde dig udenfor kortets grænser",
"FCOO - North Sea/Baltic Sea": "FCOO - Nordsø/Østersø",
"FCOO - Danish Waters": "FCOO - Danske farvande"
}
......@@ -157,58 +213,6 @@
}
window.getI18n = getI18n;
/**
* Try to find a language we shoud use. Look for URL parameter or system settings.
* Restricts to supported languages ('en', 'fr', 'ru', 'de').
* @return String language code like 'en', 'fr', 'ru' or 'de'
*/
function getLocalLanguage() {
var lang = null,
//qs = window.location.search,
//params,
//keyvalue,
//i,
tmp;
// 1. try to read URL parameter 'lang'
lang = window.getUrlParameters()['lang'];
/*
if (qs) {
if (qs.substring(0, 1) === '?') {
qs = qs.substring(1);
}
params = qs.split('&');
for (i = 0; i < params.length; i = i + 1) {
keyvalue = params[i].split('=');
if (keyvalue[0] === 'lang') {
lang = keyvalue[1];
break;
}
}
}
*/
// 2. try to get browser or system language
if (!lang) {
tmp = window.navigator.userLanguage || window.navigator.language;
lang = tmp.split('-')[0];
}
// Use only supported languages, defaults to 'en'
if (lang !== 'en' && lang !== 'da' && lang !== 'gl' && lang !== 'fo') {
lang = 'en';
}
return lang;
}
window.getLocalLanguage = getLocalLanguage;
/**
* Add or replace the language parameter of the URL and reload the page.
* @param String id of the language
*/
function changeLanguage(pLang) {
window.location.href = updateUrlParameter('lang', pLang);
}
window.changeLanguage = changeLanguage;
})(this, document);
This diff is collapsed.
(function ($, L, Raven, window /*, document, undefined*/){
(function ($, L, window, document, undefined){
"use strict";
// Let raven report all uncaught exceptions to sentry
//Moved to fcoo-leaflet : Raven.config('https://e351388bc0af4cf4a0503ff56dfb9d00@app.getsentry.com/78948').install();
// Add attribute to body in case of unhandled javascript errors
// This is used to detect javascript errors in our Selenium scripts
var origOnError = window.onerror;
......@@ -22,8 +19,8 @@
//console.profile('init');
// Retrieve all URL parameters
var urlParams = window.getParameters(),
protocol = window.location.protocol == 'https:' ? 'https:' : 'http:';
var urlParams = window.fcoo.parseAll();
window.domain = null;
// The domain variable is used to determine which setup to use
......@@ -47,11 +44,10 @@
var overlays;
var overlays1; // For impact maps test
var overlays2; // For impact maps test
var lang = window.getLocalLanguage();
var store = new L.Control.FcooLayerStore({language: lang});
//var istore = new L.Control.ImpactLayerStore({language: lang});
var store = new L.Control.FcooLayerStore();
//var istore = new L.Control.ImpactLayerStore();
var basemap = "FCOO Standard";
var langs = ['da', 'en'];
var useGeoMetoc = false;
var enablePrint = false;
var stdOpts = {ajaxProxy: proxy};
......@@ -66,7 +62,7 @@
$(document).ajaxSend(function (/*evt*/) {
numAjaxEvents += 1;
if (numAjaxEvents === 1) {
var msg = window.getI18n('Loading forecast information', lang);
var msg = window.getI18n('Loading forecast information');
if (notyMessage === undefined) {
notyMessage = window.noty({text: msg, type: 'information'});
} else {
......@@ -77,7 +73,7 @@
}).ajaxComplete(function (/*evt*/) {
numAjaxEvents -= 1;
if (numAjaxEvents === 0) {
var msg = window.getI18n('Finished loading forecast information', lang);
var msg = window.getI18n('Finished loading forecast information');
notyMessage.setText(msg);
notyMessage.setTimeout(1500);
}
......@@ -139,14 +135,16 @@
},
"Safety": {
"MSI": new L.GeoJSON.MSI({
language: lang,
protocol: protocol
language: window.i18next.language,
protocol: window.fcoo.protocol
}),
"Firing warnings": L.layerGroup([new L.GeoJSON.Fwarn({language: lang, protocol: protocol}), store.getFiringAreas()])
"Firing warnings": L.layerGroup([new L.GeoJSON.Fwarn({language: window.i18next.language, protocol: window.fcoo.protocol}), store.getFiringAreas()])
},
/* Removed in version 4. Can be reinstalled if there are a need
"Celestial information": {
"Solar Terminator": store.getSolarTerminator()
},
*/
"Static layers": {
"EEZ": store.getEEZ(),
}
......@@ -190,14 +188,15 @@
"seatemp": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'sst', 'options': stdOpts}),
"salinity": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
},
/* Removed in version 4. Can be reinstalled if there are a need
"Celestial information": {
"Solar Terminator": store.getSolarTerminator()
},
*/
"Static layers": {
"EEZ": store.getEEZ(),
}
};
langs = ['da', 'fo', 'en'];
zoom = 7;
lat = 61.5;
lon = -6.0;
......@@ -249,11 +248,13 @@
"salinity": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/GREENLAND', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
},
"Point forecasts": {
"Tidal predictions": new L.GeoJSON.Tides({'language': lang, 'url': 'data/tidal_stations_greenland.json'})
"Tidal predictions": new L.GeoJSON.Tides({'language': window.i18next.language, 'url': 'data/tidal_stations_greenland_20170328.json'})
},
/* Removed in version 4. Can be reinstalled if there are a need
"Celestial information": {
"Solar Terminator": store.getSolarTerminator()
},
*/
"Static layers": {
"EEZ": store.getEEZ(),
"SAR": store.getSAR()
......@@ -283,9 +284,11 @@
"seatemp": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/EAST_AFRICA', 'parameter': 'sst', 'options': stdOpts}),
"salinity": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/EAST_AFRICA', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
},
/* Removed in version 4. Can be reinstalled if there are a need
"Celestial information": {
"Solar Terminator": store.getSolarTerminator()
},
*/
"Static layers": {
"EEZ": store.getEEZ()
}
......@@ -317,9 +320,11 @@
"seatemp": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'sst', 'options': stdOpts}),
"salinity": store.getLayer({'dataset': 'NOAA/HYCOM/MEDITERRANEAN', 'parameter': 'sss', 'options': stdOpts})
},
/* Removed in version 4. Can be reinstalled if there are a need
"Celestial information": {
"Solar Terminator": store.getSolarTerminator()
},
*/
"Static layers": {
"EEZ": store.getEEZ(),
}
......@@ -346,9 +351,11 @@
"seastate": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/ATLANTIC', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/ATLANTIC', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts})
},
/* Removed in version 4. Can be reinstalled if there are a need
"Celestial information": {
"Solar Terminator": store.getSolarTerminator()
},
*/
"Static layers": {
"EEZ": store.getEEZ(),
}
......@@ -375,9 +382,11 @@
"seastate": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GLOBAL', 'parameter': 'seaState', 'options': stdOpts}),
"wavedirection": store.getLayer({'dataset': 'ECMWF/DXP/GLOBAL', 'parameter': 'waveDirection', 'options': stdOpts})
},
/* Removed in version 4. Can be reinstalled if there are a need
"Celestial information": {
"Solar Terminator": store.getSolarTerminator()
},
*/
"Static layers": {
"EEZ": store.getEEZ(),
}
......@@ -463,7 +472,7 @@
proxy.doAjax();
// Init map
var mapStore = window.initCommonMap(store, langs, maps, enablePrint);
var mapStore = window.initCommonMap(store, maps, enablePrint);
//console.profileEnd();
$(document).ready(function () {
......@@ -473,4 +482,4 @@
});
})(jQuery, L, Raven, this, document);
})(jQuery, L, this, document);
......@@ -41,3 +41,30 @@
* {
overflow: visible !important;
position: relative; } }
.fcoo-layercontrol-header a.link, .fcoo-layercontrol-header a.link:hover {
display: inline !important;
border: none !important;
border-radius: 0 !important;
background-position: 0% 0%;
line-height: normal !important;
width: auto !important;
height: auto !important;
font-size: 12px !important; }
.fcoo-layercontrol-header a.link[href] {
color: #337ab7 !important; }
.fcoo-layercontrol-header a.link[href]:focus, .fcoo-layercontrol-header a.link[href]:hover {
color: #23527c;
text-decoration: underline; }
.fcoo-layercontrol-header.controlContainer {
height: 30px;
font-size: 1em; }