Commit b856fe50 authored by CardBook's avatar CardBook

version 29.0

parent 03c01c64
......@@ -39,21 +39,21 @@ locale cardbook vi chrome/locale/vi/
skin cardbook classic/1.0 chrome/skin/
skin cardbook-config classic/1.0 chrome/skin/configuration/
skin cardbook-pref classic/1.0 chrome/skin/osversion/unix/ os=Linux
skin cardbook-pref classic/1.0 chrome/skin/osversion/unix/
skin cardbook-pref classic/1.0 chrome/skin/osversion/windows/ os=WINNT
skin cardbook-pref classic/1.0 chrome/skin/osversion/mac/ os=Darwin
skin cardbook-pref classic/1.0 chrome/skin/osversion/unix60/ os=Linux appversion>=60.0
skin cardbook-pref classic/1.0 chrome/skin/osversion/unix60/ appversion>=60.0
skin cardbook-pref classic/1.0 chrome/skin/osversion/windows60/ os=WINNT appversion>=60.0
skin cardbook-pref classic/1.0 chrome/skin/osversion/mac60/ os=Darwin appversion>=60.0
skin cardbook-toolbar classic/1.0 chrome/skin/osversion/unix/ os=Linux
skin cardbook-toolbar classic/1.0 chrome/skin/osversion/unix/
skin cardbook-toolbar classic/1.0 chrome/skin/osversion/windows/ os=WINNT
skin cardbook-toolbar classic/1.0 chrome/skin/osversion/mac/ os=Darwin
skin cardbook-toolbar classic/1.0 chrome/skin/osversion/unix58/ os=Linux appversion>=58.0a1
skin cardbook-toolbar classic/1.0 chrome/skin/osversion/unix58/ appversion>=58.0a1
skin cardbook-toolbar classic/1.0 chrome/skin/osversion/windows58/ os=WINNT appversion>=58.0a1
skin cardbook-toolbar classic/1.0 chrome/skin/osversion/mac58/ os=Darwin appversion>=58.0a1
skin cardbook-os classic/1.0 chrome/skin/os/unix/ os=Linux
skin cardbook-os classic/1.0 chrome/skin/os/unix/
skin cardbook-os classic/1.0 chrome/skin/os/windows/ os=WINNT
skin cardbook-os classic/1.0 chrome/skin/os/mac/ os=Darwin
......
......@@ -223,19 +223,26 @@ if ("undefined" == typeof(wdw_findDuplicates)) {
var myNullCard = new cardbookCardParser();
cardbookRepository.saveCard(myNullCard, myArgs.cardsOut[0], "cardbook.cardAddedIndirect");
cardbookRepository.reWriteFiles([myArgs.cardsOut[0].dirPrefId]);
wdw_findDuplicates.finishAction(myId);
wdw_findDuplicates.finishMergeAction(myId);
} else if (myArgs.action == "CREATEANDREPLACE") {
var myNullCard = new cardbookCardParser();
cardbookRepository.saveCard(myNullCard, myArgs.cardsOut[0], "cardbook.cardAddedIndirect");
cardbookRepository.deleteCards(myArgs.cardsIn, "cardbook.cardRemovedDirect");
cardbookRepository.reWriteFiles([myArgs.cardsOut[0].dirPrefId]);
wdw_findDuplicates.finishAction(myId);
wdw_findDuplicates.finishMergeAction(myId);
}
};
aButton.addEventListener("click", fireButton, false);
aButton.addEventListener("input", fireButton, false);
},
finishMergeAction: function (aId) {
// wdw_findDuplicates.gResults.splice(aId, 1);
document.getElementById(aId + 'Row').hidden = true;
document.getElementById(aId + 'Row').setAttribute('delete', 'true');
wdw_findDuplicates.finishAction();
},
createForgetButton: function (aRow, aName, aLabel) {
var aButton = document.createElement('button');
aRow.appendChild(aButton);
......@@ -245,19 +252,38 @@ if ("undefined" == typeof(wdw_findDuplicates)) {
function fireButton(event) {
var myId = this.id.replace(/Forget$/, "");
cardbookDuplicate.updateDuplicate(wdw_findDuplicates.gResults[myId]);
wdw_findDuplicates.finishAction(myId);
document.getElementById(myId + 'Row').hidden = true;
wdw_findDuplicates.finishForgetAction(myId);
};
aButton.addEventListener("click", fireButton, false);
aButton.addEventListener("input", fireButton, false);
},
finishAction: function (aId) {
wdw_findDuplicates.gResults.splice(aId, 1);
document.getElementById(aId + 'Row').hidden = true;
var strBundle = document.getElementById("cardbook-strings");
document.getElementById('numberContactsFoundDesc').value = strBundle.getFormattedString("numberLines", [wdw_findDuplicates.gResults.length]);
document.getElementById('numberContactsFoundDesc').hidden = false;
finishForgetAction: function (aId) {
document.getElementById(aId + 'Row').setAttribute('forget', 'true');
if (wdw_findDuplicates.gHideForgotten) {
document.getElementById(aId + 'Row').hidden = true;
}
document.getElementById(aId + 'Forget').hidden = true;
wdw_findDuplicates.finishAction();
},
finishAction: function () {
var i = 0;
var myShownCount = 0;
while (true) {
if (document.getElementById(i + 'Row')) {
var myRow = document.getElementById(i + 'Row');
if (!(myRow.getAttribute('delete') == 'true')) {
if (!(wdw_findDuplicates.gHideForgotten && myRow.getAttribute('forget') == 'true')) {
myShownCount++;
}
}
i++;
} else {
break;
}
}
wdw_findDuplicates.showLabels(myShownCount);
},
displayResults: function () {
......@@ -267,6 +293,7 @@ if ("undefined" == typeof(wdw_findDuplicates)) {
var buttonMergeLabel = strBundle.getString("mergeCardsLabel");
var buttonForgetLabel = strBundle.getString("forgetCardsLabel");
var myShownCount = 0;
for (var i = 0; i < wdw_findDuplicates.gResults.length; i++) {
var shouldBeForgotten = false;
for (var j = 0; j < wdw_findDuplicates.gResults[i].length-1; j++) {
......@@ -291,39 +318,21 @@ if ("undefined" == typeof(wdw_findDuplicates)) {
wdw_findDuplicates.createMergeButton(aRow, i, buttonMergeLabel);
if (!shouldBeForgotten) {
wdw_findDuplicates.createForgetButton(aRow, i, buttonForgetLabel);
myShownCount++;
}
}
wdw_findDuplicates.showLabels();
wdw_findDuplicates.showLabels(myShownCount);
},
showLabels: function () {
showLabels: function (aCount) {
var strBundle = document.getElementById("cardbook-strings");
var i = 0;
var noContacts = true;
while (true) {
if (document.getElementById(i + 'Row')) {
var myRow = document.getElementById(i + 'Row');
if (wdw_findDuplicates.gHideForgotten) {
if (myRow.getAttribute('forget') == 'false') {
noContacts = false;
break;
}
} else {
noContacts = false;
break;
}
i++;
} else {
break;
}
}
if (noContacts) {
if (aCount == 0) {
document.getElementById('noContactsFoundDesc').value = strBundle.getString("noContactsDuplicated");
document.getElementById('noContactsFoundDesc').hidden = false;
document.getElementById('numberContactsFoundDesc').hidden = true;
} else {
document.getElementById('noContactsFoundDesc').hidden = true;
document.getElementById('numberContactsFoundDesc').value = strBundle.getFormattedString("numberLines", [wdw_findDuplicates.gResults.length]);
document.getElementById('numberContactsFoundDesc').value = strBundle.getFormattedString("numberLines", [aCount]);
document.getElementById('numberContactsFoundDesc').hidden = false;
}
if (wdw_findDuplicates.gHideForgotten) {
......@@ -338,20 +347,24 @@ if ("undefined" == typeof(wdw_findDuplicates)) {
hideOrShowForgotten: function () {
wdw_findDuplicates.gHideForgotten = !wdw_findDuplicates.gHideForgotten;
var i = 0;
var myShownCount = 0;
while (true) {
if (document.getElementById(i + 'Row')) {
var myRow = document.getElementById(i + 'Row');
if (wdw_findDuplicates.gHideForgotten && myRow.getAttribute('forget') == 'true') {
if (myRow.getAttribute('delete') == 'true') {
myRow.hidden = true;
} else if (wdw_findDuplicates.gHideForgotten && myRow.getAttribute('forget') == 'true') {
myRow.hidden = true;
} else {
myRow.hidden = false;
myShownCount++;
}
i++;
} else {
break;
}
}
wdw_findDuplicates.showLabels();
wdw_findDuplicates.showLabels(myShownCount);
},
preload: function () {
......
......@@ -221,14 +221,14 @@ cardbook.searchBcc.name=CardBook bcc
cardbook.searchAll.name=CardBook od, komu, cc, nebo bcc
cardbook.addFrom.name=Přidat od do CardBooku
cardbook.addTo.name=Přidat komu do CardBooku
cardbook.addCc.name=Přidat cc do CardBooku
cardbook.addBcc.name=Přidat bcc do CardBooku
cardbook.addAll.name=Přidat od, komu, cc nebo bcc do CardBooku
cardbook.removeFrom.name=??Remove From from CardBook??
cardbook.removeTo.name=??Remove To from CardBook??
cardbook.removeCc.name=??Remove Cc from CardBook??
cardbook.removeBcc.name=??Remove Bcc from CardBook??
cardbook.removeAll.name=??Remove From, To, Cc or Bcc from CardBook??
cardbook.addCc.name=Přidat kopii (CC) do CardBooku
cardbook.addBcc.name=Přidat skrytou kopii (BCC) do CardBooku
cardbook.addAll.name=Přidat od, komu, kopii nebo skrytou kopii do CardBooku
cardbook.removeFrom.name=Odstranit od z CardBooku
cardbook.removeTo.name=Odstranit komu z CardBooku
cardbook.removeCc.name=Odstranit kopii (CC) z CardBooku
cardbook.removeBcc.name=Odstranit skrytou kopii (BCC) z CardBooku
cardbook.removeAll.name=Odstranit od, komu, kopii nebo skrytou kopii z CardBooku
urlDownloaded=URL stažena : %S
......@@ -305,7 +305,8 @@ calendarNotWritableMessage=Kalendář %S není zapisovatelný (možná je pouze
errorAttachingFile=Attaching vCard : Nelze vytvořit soubor pro přiložení vCard k mailu : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filters : addEmails : %1$S akce, adresář není povolen : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filters : matchEmails, adresář není povolen : %S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filters : removeEmails : %1$S akce, adresář není povolen : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filters : matchEmails : adresář není povolen : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Seznamy : nekonečná rekurzivní smyčka v seznamech : %S
WRONG_VERSION=Jsou podporovány pouze vCard verze 3.0 nebo 4.0
unableToParseResponse=%1$S : Díky následujícímu řádku se nepodařilo zpracovat odpověď serveru : %2$S
......
......@@ -305,7 +305,8 @@ calendarNotWritableMessage=Kalender %S er ikke skrivbar (måske skrivebeskyttet
errorAttachingFile=Vedlægning af vCard : Kan ikke generere filen til vedlæggelse af vCard'et til e-mailen : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filtre : addEmails : %1$S handling, adressebog ikke aktiveret : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtre : matchEmails, adressebog ikke aktiveret : %S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filtre : removeEmails : %1$S handling, adressebog ikke aktiveret : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtre : matchEmails : adressebog ikke aktiveret : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Lister : uendelig løkkerekursion for lister : %S
WRONG_VERSION=Kun vCards version 3.0 eller 4.0 understøttet
unableToParseResponse=%1$S : Umuligt at fortolke serversvaret pga. denne linje : %2$S
......
......@@ -224,11 +224,11 @@ cardbook.addTo.name=An (To) zu CardBook hinzufügen
cardbook.addCc.name=Kopie (Cc) zu CardBook hinzufügen
cardbook.addBcc.name=Blindkopie (Bcc) zu CardBook hinzufügen
cardbook.addAll.name=Von (From), An (To), Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) zu CardBook hinzufügen
cardbook.removeFrom.name=??Remove From from CardBook??
cardbook.removeTo.name=??Remove To from CardBook??
cardbook.removeCc.name=??Remove Cc from CardBook??
cardbook.removeBcc.name=??Remove Bcc from CardBook??
cardbook.removeAll.name=??Remove From, To, Cc or Bcc from CardBook??
cardbook.removeFrom.name=Von (From) von CardBook löschen
cardbook.removeTo.name=An (To) von CardBook löschen
cardbook.removeCc.name=Kopie (Cc) von CardBook löschen
cardbook.removeBcc.name=Blindkopie (Bcc) von CardBook löschen
cardbook.removeAll.name=Von (From), An (To), Kopie (Cc) oder Blindkopie (Bcc) von CardBook löschen
urlDownloaded=URL heruntergeladen: %S
......@@ -305,7 +305,8 @@ calendarNotWritableMessage=Kalender %S ist nicht schreibbar, nur-lesend oder off
errorAttachingFile=Attaching vCard : Die Datei zum Anhängen der vCard kann nicht erstellt werden : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filters : addEmails : %1$S, Adressbuch nicht aktiviert : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filters : matchEmails, Adressbuch nicht aktiviert : %S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filters : removeEmails : %1$S, Adressbuch nicht aktiviert : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filters : matchEmails : Adressbuch nicht aktiviert : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Lists : Nicht beendbare Rekursion in Listen : %S
WRONG_VERSION=Nur vCards Version 3.0 oder 4.0 werden unterstützt
unableToParseResponse=%1$S : Konnte die Antwort von Server nicht parsen. Fehlerhafte Zeile : %2$S
......
......@@ -304,8 +304,9 @@ calendarNotWritableTitle=Ειδοποιήσεις επετείου – συγχ
calendarNotWritableMessage=Ημερολόγιο %S δεν είναι εγγράψιμο (ίσως μόνο για ανάγνωση ή εκτός σύνδεσης;). Συγχρονισμός με τη Αστραπή (Lightning) αποκόπηκε.
errorAttachingFile=Σύνδεση της κάρτας εικονική κάρτα (vCard) : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Φίλτρα : προσθέστε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: %1$S δράση, βιβλίο διευθύνσεων δεν έχει ενεργοποιηθεί : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Φίλτρα : αντιστοιχούν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, βιβλίο διευθύνσεων δεν έχει ενεργοποιηθεί : $S
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Φίλτρα: addEmails: %1$S δράση, βιβλίο διευθύνσεων δεν έχει ενεργοποιηθεί : %2$S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Φίλτρα: removeEmails: %1$S δράση, βιβλίο διευθύνσεων δεν έχει ενεργοποιηθεί : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Φίλτρα: matchEmails : βιβλίο διευθύνσεων δεν έχει ενεργοποιηθεί : $S
errorInfiniteLoopRecursion=Λίστες : απεριόριστη επανάληψη βρόχου για λίστες : %S
WRONG_VERSION=Υποστηρίζονται μόνο εικονική κάρτα (vCard) έκδοση 3,0 ή 4,0
unableToParseResponse=%1$S : Αδύνατη η ανάλυση της απόκρισης του διακομιστή λόγω αυτής της γραμμής : %2$S
......
......@@ -306,7 +306,7 @@ calendarNotWritableMessage=Calendar %S is not writable (maybe read-only or offli
errorAttachingFile=Attaching vCard : Can not generate the file for attaching the vCard to the mail : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filters : addEmails : %1$S action, %2$S : Address book disabled
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filters : removeEmails : %1$S action, %2$S : Address book disabled
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filters : matchEmails, %1$S : Address book disabled
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filters : matchEmails : %1$S : Address book disabled
errorInfiniteLoopRecursion=Lists : infinite loop recursion for lists : %S
WRONG_VERSION=Only vCards version 3.0 or 4.0 supported
unableToParseResponse=%1$S : Impossible to parse the server response because of this line : %2$S
......
......@@ -219,11 +219,11 @@ cardbook.searchTo.name=CardBook Para
cardbook.searchCc.name=CardBook Cc
cardbook.searchBcc.name=CardBook Bcc
cardbook.searchAll.name=CardBook De, Para, Cc o Bcc a
cardbook.addFrom.name=Añadir De a CardBook
cardbook.addTo.name=Añadir Para a CardBook
cardbook.addCc.name=Añadir Cc a CardBook
cardbook.addBcc.name=Añadir Bcc a CardBook
cardbook.addAll.name=Añadir De, Para, Cc o Bcc a CardBook
cardbook.addFrom.name=Añadir "De" a CardBook
cardbook.addTo.name=Añadir "Para" a CardBook
cardbook.addCc.name=Añadir "Cc" a CardBook
cardbook.addBcc.name=Añadir "Bcc" a CardBook
cardbook.addAll.name=Añadir "De, Para, Cc o Bcc" a CardBook
cardbook.removeFrom.name=Eliminar "De" de CardBook
cardbook.removeTo.name=Eliminar "Para" de CardBook
cardbook.removeCc.name=Eliminar "Cc" de CardBook
......@@ -305,7 +305,8 @@ calendarNotWritableMessage=Calendario %S no se puede modificar (puede estar en m
errorAttachingFile=Adjuntar vCard: No se puede generar el archivo para adjuntar la vCard al correo electrónico: %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filtros: addEmails: acción %1$S, directorio desactivado: %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtros: matchEmails, directorio desactivado: %S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filtros: removeEmails: acción %1$S, directorio desactivado: %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtros: matchEmails: directorio desactivado: %S
errorInfiniteLoopRecursion=Listas: la lista tiene una recursión infínita: %S
WRONG_VERSION=3.0 y 4.0 son las únicas versiones soportadas
unableToParseResponse=%1$S: No se puede analizar la respuesta del servidor en razón de la línea siguiente: %2$S
......
......@@ -304,8 +304,9 @@ calendarNotWritableTitle=BirthdayReminder - Sync avec Lightning annulée
calendarNotWritableMessage=Calendrier %S n'est pas modifiable (peut être en lecture seule ou inaccessible?). Synchronisation avec Lightning annulée.
errorAttachingFile=Attaching vCard : Impossible de générer le fichier pour joindre la vCard au mail : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filters : addEmails : %1$S action, carnet d'adresses désactivé : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filters : matchEmails, carnet d'adresses désactivé : %S
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filtres : addEmails : %1$S action, carnet d'adresses désactivé : %2$S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filtres : removeEmails : %1$S action, carnet d'adresses désactivé : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtres : matchEmails : carnet d'adresses désactivé : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Lists : liste ayant une recursion infinie : %S
WRONG_VERSION=3.0 et 4.0 sont les seules versions supportées
unableToParseResponse=%1$S : Impossible d'analyser la réponse du serveur à cause de cette ligne : %2$S
......
......@@ -305,7 +305,8 @@ calendarNotWritableMessage=Kalendar %S nije moguće pisati (možda samo za čita
errorAttachingFile=Priključivanje vCard: Nije moguće generirati datoteku za spajanje vCard na poštu : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filteri : addEmails : %1$S akcija, adresar nije omogućen : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filteri : matchEmails, adresar nije omogućen : %S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filteri : removeEmails : %1$S akcija, adresar nije omogućen : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filteri : matchEmails : adresar nije omogućen : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Popise : rekonstrukcija beskonačne petlje za popise : %S
WRONG_VERSION=Podržane su samo vCards inačice 3.0 ili 4.0
unableToParseResponse=%1$S : Nemoguće je analizirati odgovor poslužitelja zbog ove linije : %2$S
......
......@@ -305,7 +305,8 @@ calendarNotWritableMessage=Naptári %S nem írható (talán csak olvasható, vag
errorAttachingFile=vCard csatolása : Nem lehet létrehozni a vCard fájl, és sikertelen az üzenet melléklet : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Szűrők : addEmails : %1$S feldolgozás, névjegytár nem engedélyezett : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Szűrők : matchEmails, névjegytár nem engedélyezett : %S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Szűrők : removeEmails : %1$S feldolgozás, névjegytár nem engedélyezett : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Szűrők : matchEmails : névjegytár nem engedélyezett : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Listák: végtelen ciklusba rekurzív listák : %S
WRONG_VERSION=Csak vCard 3.0 vagy 4.0 támogatott
unableToParseResponse=%1$S : Lehetetlen elemezni a szerver válaszát, ez a sor miatt : %2$S
......
......@@ -304,8 +304,9 @@ calendarNotWritableTitle=Peringatan Ulang Tahun - Sinkronisasi dengan Lightning
calendarNotWritableMessage=Kalender %S tidak bisa ditulis (mungkin hanya baca saja atau offline?). Sinkronisasi dengan Lightning dibatalkan
errorAttachingFile=Melampirkan vKartu : Tidak dapat membuat file untuk melampirkan vKartu ke pos : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filter : tambahkan email : Tindakan %1$S, buku alamat tidak diaktifkan : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filter : cocokkan email : buku alamat tidak diaktifkan : %S
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filter : addEmails : Tindakan %1$S, buku alamat tidak diaktifkan : %2$S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filter : removeEmails : Tindakan %1$S, buku alamat tidak diaktifkan : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filter : matchEmails : buku alamat tidak diaktifkan : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Daftar : rekursi loop terbatas untuk daftar : %S
WRONG_VERSION=Hanya vKartu versi 3,0 atau 4,0 yang didukung
unableToParseResponse=%1$S : Tidak mungkin untuk mengurai respon server karena baris ini : %2$S
......
......@@ -304,8 +304,9 @@ calendarNotWritableTitle=Promemoria di compleanno - Sincronizzazione con Lightni
calendarNotWritableMessage=Calendario %S non scrivibile (Forse è in modalità sola lettura oppure offline?). Sincronizzazione con Lightning interrotta.
errorAttachingFile=Allegando la vCard: NON è possibile generare il file per allegare la vCard all'email: %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filtri: aggiungiEmail : %1$S azione, rubrica non abilitata: %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtri: accoppiaEmail, rubrica non abilitata: %S
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filtri: addEmails: %1$S azione, rubrica non abilitata: %2$S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filter: removeEmails: %1$S azione, rubrica non abilitata: %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtri: matchEmails: rubrica non abilitata: %S
errorInfiniteLoopRecursion=Liste: infinite loop recursion for lists : %S
WRONG_VERSION=Solo le vCards versione 3.0 oppure 4.0 sono supportate
unableToParseResponse=%1$S : Impossibile analizzare la risposta del server a causa di questa riga: %2$S
......
......@@ -304,8 +304,9 @@ calendarNotWritableTitle=記念日の思い出。ライトニング「Lightning
calendarNotWritableMessage=カレンダー%Sは書き込み可能ではありません。ライトニング「Lightning」との同期が中止されました。
errorAttachingFile=仮想カード「vCard」の添付:仮想カード「vCard」をメールに添付するためのファイルを生成できません:%1$S〈%2$S〉
errorFiltersAddEmailsABDisabled=フィルタ:メールを追加:%1$Sアクション、アドレス帳が有効になっていません:%2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=フィルタ:一致する電子メール、アドレス帳が有効になっていない:%S
errorFiltersAddEmailsABDisabled=フィルタ:addEmails:%1$Sアクション、アドレス帳が有効になっていません:%2$S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=フィルタ:removeEmails:%1$Sアクション、アドレス帳が有効になっていません:%2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=フィルタ:matchEmails:アドレス帳が有効になっていない:%S
errorInfiniteLoopRecursion=リスト:リストの無限ループ再帰:%S
WRONG_VERSION=仮想カード「vCard」バージョン3.0または4.0のみサポート
unableToParseResponse=%1$S:この行のためにサーバーの応答を解析できません:%2$S
......
......@@ -304,8 +304,9 @@ calendarNotWritableTitle=기념일 알림 - 번개(Lightning)와의 동기화가
calendarNotWritableMessage=『%S』캘린더에 쓸 수 없습니다 (읽기 전용 또는 오프라인입니까?)\n번개(Lightning)와의 동기화가 중단되었습니다
errorAttachingFile=가상 카드 연결: 메일에 가상 카드 (vCard)를 첨부 할 파일을 생성 할 수 없습니다: %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=필터: 이메일 추가: %1$S 작업, 주소록을 사용할 수 없음: %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=필터: 이메일과 일치, 주소록을 사용할 수 없음: %S
errorFiltersAddEmailsABDisabled=필터: addEmails: %1$S 작업, 주소록을 사용할 수 없음: %2$S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=필터: removeEmails: %1$S 작업, 주소록을 사용할 수 없음: %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=필터: matchEmails: 주소록을 사용할 수 없음: %S
errorInfiniteLoopRecursion=목록: 목록에 대한 무한 루프 반복: %S
WRONG_VERSION=가상 카드 버전 3점0 또는 4점0 만 지원
unableToParseResponse=%1$S: 이 목록으로 인해 서버 응답을 분석 할 수 없습니다: %2$S
......
......@@ -305,6 +305,7 @@ calendarNotWritableMessage=Kalendoriaus %S negalima įrašyti (galbūt tik skait
errorAttachingFile=vCard pridėjimas : Nepavyko sukurti failo vCard prisegti prie pašto : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filtrai : addEmails: %1$S veiksmas, adresų knyga neįjungta : %2$S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filtrai : removeEmails : %1$S veiksmas, adresų knyga neįjungta : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtrai : matchEmails : adresų knyga neįjungta : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Sąrašai : begalinio ciklo rekursija sąrašams : %S
WRONG_VERSION=Palaikomos tik „vCard 3.0“ arba „ vCard 4.0“ versijos
......
......@@ -224,11 +224,11 @@ cardbook.addTo.name=Toevoegen contactpersoon uit Aan aan CardBook
cardbook.addCc.name=Toevoegen contactpersoon uit Cc aan CardBook
cardbook.addBcc.name=Toevoegen contactpersoon uit Bcc aan CardBook
cardbook.addAll.name=Toevoegen contactpersoon uit Aan, Van, Cc of Bcc aan CardBook
cardbook.removeFrom.name=??Remove From from CardBook??
cardbook.removeTo.name=??Remove To from CardBook??
cardbook.removeCc.name=??Remove Cc from CardBook??
cardbook.removeBcc.name=??Remove Bcc from CardBook??
cardbook.removeAll.name=??Remove From, To, Cc or Bcc from CardBook??
cardbook.removeFrom.name=Verwijderen contactpersoon van Van uit CardBook
cardbook.removeTo.name=Verwijderen contactpersoon van Aan uit CardBook
cardbook.removeCc.name=Verwijderen contactpersoon van Cc uit CardBook
cardbook.removeBcc.name=Verwijderen contactpersoon van Bcc uit CardBook
cardbook.removeAll.name=Verwijderen contactpersoon van Aan, Van, Cc of Bcc uit CardBook
urlDownloaded=URL gedownload : %S
......@@ -305,7 +305,8 @@ calendarNotWritableMessage=Agenda %S kan niet bewerkt worden (Readonly? Offline?
errorAttachingFile=Attaching vCard : Het bestand voor de vCard kan niet gegenereerd worden : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filters : addEmails : %1$S actie, adresboek is niet geactiveerd : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filters : matchEmails, adresboek is niet geactiveerd : %S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filters : removeEmails : %1$S actie, adresboek is niet geactiveerd : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filters : matchEmails : adresboek is niet geactiveerd : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Lists : oneindige loop in lijsten : %S
WRONG_VERSION=Uitsluitend vCard-versie 3.0 en 4.0 worden ondersteund
unableToParseResponse=%1$S : Antwoord van de server kan niet geanalyseerd worden, vanwege : %2$S
......
......@@ -305,7 +305,8 @@ calendarNotWritableMessage=Nie można zapisać w kalendarzu %S (może tylko do o
errorAttachingFile=Załączanie vCard: Nie można stworzyć pliku do załączenia vCard do e-maila: %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filtry : addEmails : działanie %1$S, książka adresowa niewłączona: %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtry : matchEmails, książka adresowa niewłączona: %S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filtry : removeEmails : działanie %1$S, książka adresowa niewłączona: %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtry : matchEmails : książka adresowa niewłączona: %S
errorInfiniteLoopRecursion=Listy : nieskończona pętla rekursji dla list: %S
WRONG_VERSION=Obsługiwane tylko wersje 3.0 lub 4.0 vCard
unableToParseResponse=%1$S: Nie można przetworzyć odpowiedzi serwera z powodu tej linii: %2$S
......
......@@ -305,7 +305,8 @@ calendarNotWritableMessage=Calendário %S não tem permissões de escrita. Sincr
errorAttachingFile=Attaching vCard : Não pode criar o ficheiro com o vCard adicionado ao email : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filters : addEmails : %1$S acção, agenda não disponível : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filters : matchEmails, agenda não activada : %S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filters : removeEmails : %1$S acção, agenda não disponível : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filters : matchEmails : agenda não activada : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Listas : loop infinito para listas : %S
WRONG_VERSION=Apenas vCards com a versãp 3.0 ou 4.0 são suportados
unableToParseResponse=%1$S : Impossível analisar a resposta do servidor devido a esta linha : %2$S
......
......@@ -304,8 +304,9 @@ calendarNotWritableTitle=Aniversarea Memento - Sincronizare cu Lightning avortat
calendarNotWritableMessage=Calendarul %S nu poate fi scris (poate citi doar sau offline?). Sincronizare cu Lightning avortat.
errorAttachingFile=Atașarea vCard : Nu se poate genera fișierul pentru atașarea vCard-ului la poştă electronică : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filtre : adăugați poştă electronică : acțiune de %1$S, carte de adrese este inactivă : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtre : meci de poştă electronică, carte de adrese este inactivă : %S
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filtre : addEmails : acțiune de %1$S, carte de adrese este inactivă : %2$S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filtre : removeEmails : acțiune de %1$S, carte de adrese este inactivă : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtre : matchEmails : carte de adrese este inactivă : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Liste : infinit recursion bucla pentru liste : %S
WRONG_VERSION=Numai vCards versiunea 3,0 sau 4,0 suportate
unableToParseResponse=%1$S : Este imposibil să analizați răspunsul serverului din cauza acestei linii : %2$S
......
......@@ -305,7 +305,8 @@ calendarNotWritableMessage=Календарь %S не доступен для з
errorAttachingFile=Attaching vCard : Не удалось создать файл–визитку vCard для вложения в сообщение : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Фильтры : addEmails : %1$S action, адресная книга не подключена : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Фильтры : matchEmails, адресная книга не подключена : %S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Фильтры : removeEmails : %1$S action, адресная книга не подключена : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Фильтры : matchEmails : адресная книга не подключена : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Списки : Обнаружен бесконечный цикл для для списка : %S
WRONG_VERSION=Поддерживаются vCards только версий 3.0 или 4.0
unableToParseResponse=%1$S : Невозможно разобрать эту строку ответа сервера : %2$S
......
......@@ -305,7 +305,8 @@ calendarNotWritableMessage=V koledar %S ni mogoče pisati (morda je v načinu sa
errorAttachingFile=Pripenjanje kartice vCard: datoteke za pripenjanje kartice k pošti ni mogoče ustvariti: %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filtri: addEmails: dejanje %1$S, imenik ni omogočen: %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtri: matchEmails, imenik ni omogočen: %S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filtri: removeEmails: dejanje %1$S, imenik ni omogočen: %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filtri: matchEmails: imenik ni omogočen: %S
errorInfiniteLoopRecursion=Seznami: neskončno ponavljanje zanke za sezname: %S
WRONG_VERSION=Podprti sta samo različici karice vCard 3.0 in 4.0
unableToParseResponse=%1$S: odziva strežnika ni mogoče razčleniti zaradi te vrstice: %2$S
......
......@@ -304,8 +304,9 @@ calendarNotWritableTitle=Årsdag påminnelse - Synkronisering med Lightning avbr
calendarNotWritableMessage=Kalender %S är inte skrivbar (kanske läs bara eller offline?). Synkronisering med Lightning avbröts.
errorAttachingFile=Bifoga vCard : Kan inte generera filen för att fästa vCard till posten : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filter : lägg till e-postmeddelanden : %1$S handling, adressboken är inte aktiverad : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filter : matcha e-postmeddelanden, adressboken är inte aktiverad : %S
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Filter : addEmails : %1$S handling, adressboken är inte aktiverad : %2$S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Filter : removeEmails : %1$S handling, adressboken är inte aktiverad : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Filter : matchEmails : adressboken är inte aktiverad : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Listor : oändlig loop recursion för listor : %S
WRONG_VERSION=Endast vCards version 3,0 eller 4,0 stöds
unableToParseResponse=%1$S : Omöjligt att analysera serverns svar på grund av den här raden : %2$S
......
......@@ -304,8 +304,9 @@ calendarNotWritableTitle=Nhắc nhở Ngày kỷ niệm - Đồng bộ với Lig
calendarNotWritableMessage=Lịch %S không ghi được (có thể chỉ đọc hoặc ngoại tuyến?). Đồng bộ với Lightning bị hủy.
errorAttachingFile=Gắn Thẻ Ảo : Không thể tạo tệp để gắn Thẻ Ảo vào thư : %1$S (%2$S)
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Thanh Lọc : thêm Email : hành động %1$S, sổ địa chỉ chưa được bật : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Thanh Lọc : khớp Email : sổ địa chỉ chưa được bật : %S
errorFiltersAddEmailsABDisabled=Thanh Lọc : addEmails : hành động %1$S, sổ địa chỉ chưa được bật : %2$S
errorFiltersRemoveEmailsABDisabled=Thanh Lọc : removeEmails : hành động %1$S, sổ địa chỉ chưa được bật : %2$S
errorFiltersMatchEmailsABDisabled=Thanh Lọc : matchEmails : sổ địa chỉ chưa được bật : %S
errorInfiniteLoopRecursion=Danh sách : lặp lại vòng lặp vô hạn cho các danh sách : %S
WRONG_VERSION=Chỉ hỗ trợ Thẻ Ảo phiên bản 3,0 hoặc 4,0
unableToParseResponse=%1$S : Không thể phân tích phản hồi máy chủ vì dòng này : %2$S
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment