Commit 125adf96 authored by Johnny's avatar Johnny

Danish translation of official version 21.9.

parent c370d106
......@@ -5,6 +5,7 @@ resource cardbook-modules modules/
content cardbook chrome/content/
locale cardbook cs chrome/locale/cs/
locale cardbook da chrome/locale/da/
locale cardbook de chrome/locale/de/
locale cardbook en-US chrome/locale/en-US/
locale cardbook fr chrome/locale/fr/
......
This diff is collapsed.
<!ENTITY cardbookMenuItemLabel "CardBook">
<!ENTITY cardbookMenuItemAccesskey "b">
<!ENTITY cardbookMenuItemTooltip "Skift til CardBook-fanen">
<!ENTITY cardbookToolbarButtonLabel "CardBook">
<!ENTITY cardbookToolbarButtonTooltip "Skift til CardBook-fanen">
<!ENTITY cardbookTabButtonLabel "CardBook">
<!ENTITY cardbookTabButtonTooltip "Skift til CardBook-fanen">
<!ENTITY newCardBookCardMenuLabel "CardBook-kontakt…">
<!ENTITY newCardBookCardMenuAccesskey "C">
<!ENTITY newCardBookSearchMenuLabel "Søg CardBook…">
<!ENTITY newCardBookSearchMenuAccesskey "C">
<!ENTITY addToCardBookMenuLabel "Tilføj CardBook-kontakt">
<!ENTITY addToCardBookMenuAccesskey "d">
<!ENTITY editInCardBookMenuLabel "Rediger CardBook-kontakt">
<!ENTITY editInCardBookMenuAccesskey "E">
<!ENTITY deleteInCardBookMenuLabel "Slet CardBook-kontakt">
<!ENTITY deleteInCardBookMenuAccesskey "D">
<!ENTITY IMPPMenuLabel "Forbind til">
<!ENTITY IMPPMenuAccesskey "o">
<!ENTITY findAllEmailsFromContactMessengerLabel "Find e-mails relateret til denne kontakt">
<!ENTITY findAllEmailsFromContactMessengerAccesskey "c">
<!ENTITY findEmailsFromEmailMessengerLabel "Find e-mails relateret til denne e-mailadresse">
<!ENTITY findEmailsFromEmailMessengerAccesskey "e">
<!ENTITY findAllEventsFromContactMessengerLabel "Find kalenderbegivenheder relateret til denne kontakt">
<!ENTITY findAllEventsFromContactMessengerAccesskey "c">
<!ENTITY findEventsFromEmailMessengerLabel "Find kalenderbegivenheder relateret til denne e-mailadresse">
<!ENTITY findEventsFromEmailMessengerAccesskey "e">
<!ENTITY mailContext-addToCardBookMenuLabel "Tilføj CardBook-kontakt…">
<!ENTITY mailContext-addToCardBookMenuAccesskey "d">
<!ENTITY addAllAttachementsToCardBookMenuLabel "Alle til CardBook…">
<!ENTITY addAttachementToCardBookMenuLabel "Til CardBook…">
<!ENTITY cardbookABPaneItemLabel "Adressebogsrude">
<!ENTITY cardbookABPaneItemAccesskey "A">
<!ENTITY cardbookContactPaneItemLabel "Kontaktrude">
<!ENTITY cardbookContactPaneItemAccesskey "O">
<!ENTITY wizard.title "Tilføj en ny adressebog">
<!ENTITY wizard.label "Tilføj en ny adressebog">
<!ENTITY welcomePage.wizard.description "Velkommen">
<!ENTITY welcomePage.description "Det ser ud til at det er første gang du bruger CardBook, så vi vil prøve at importere kontakter fra Thunderbirds standard adressebøger til CardBook.">
<!ENTITY initialPage.wizard.description "Den nye adressebogs sted.">
<!ENTITY initialPage.description "Er din adressebog lokal eller fjern ? :">
<!ENTITY initialPage.computer.label "Lokal">
<!ENTITY initialPage.network.label "Fjern">
<!ENTITY initialPage.standard.label "Importer Thunderbirds standard adressebøger">
<!ENTITY initialPage.search.label "Søg i eksisterende adressebøger">
<!ENTITY localPage.wizard.description "Type og sted for den nye lokale adressebog.">
<!ENTITY localPage.type.description "Hvilken type er din lokale adressebog ? :">
<!ENTITY localPage.type.label "Type">
<!ENTITY localPage.createDB.label "Opret en ny adressebog">
<!ENTITY localPage.createDirectory.label "Opret en ny adressebog (Katalog)">
<!ENTITY localPage.createFile.label "Opret en ny adressebog (Fil)">
<!ENTITY localPage.openDirectory.label "Åbn en eksisterende adressebog (Katalog)">
<!ENTITY localPage.openFile.label "Åbn en eksisterende adressebog (Fil)">
<!ENTITY localPage.uri.label "Katalog eller fil">
<!ENTITY localPage.uri.description "Vælg, vha. søgeren, stedet til din nye lokale adressebog. Hvis du er ved at oprette en ny fil, specificer .vcf som filendelse.">
<!ENTITY localPage.uributton.label "Søg">
<!ENTITY remotePage.wizard.description "Type og sted for den nye fjerne adressebog.">
<!ENTITY remotePage.description "Hvilken type er din fjerne adressebog ? : (Forsigtig: Google overholder IKKE vCard-standarderne)">
<!ENTITY remotePage.type.label "Type">
<!ENTITY remotePage.carddav.label "CardDAV">
<!ENTITY remotePage.google.label "Google">
<!ENTITY remotePage.apple.label "Apple">
<!ENTITY remotePage.connection.label "Forbindelse">
<!ENTITY remotePage.uri.description "For en CardDAV-type, indtast din fjerne adressebogs URL. Du kan prøve at bruge en delvis URL (eksempel : http(s)://carddav.example.org). Specificer ikke dette felt for en Google-adressebog.">
<!ENTITY remotePage.uri.label "URL">
<!ENTITY remotePage.credentials.description "Indtast akkreditiverne for adgang til din adressebog. For en Google-adressebog, bør brugernavnet være din Google e-mail.">
<!ENTITY remotePage.validatebutton.label "Valider">
<!ENTITY locationSearchPage.wizard.description "Definition af den gemte søgning.">
<!ENTITY locationSearchPage.label "Gemt søgning">
<!ENTITY googleOauthPage.wizard.description "Google-godkendelse">
<!ENTITY namePage.wizard.description "Adressebogsegenskaber">
<!ENTITY namePage.selected.label "Valgt">
<!ENTITY namePage.name.label "Navn">
<!ENTITY namePage.color.label "Farve">
<!ENTITY namePage.urnuuid.label "Brug urn:uuid">
<!ENTITY namePage.readonly.label "Skrivebeskyttet tilstand">
<!ENTITY namePage.vCardVersion.label "vCard">
<!ENTITY namesPage.wizard.description "Adressebogsegenskaber">
<!ENTITY namesPage.name.label "Navne">
<!ENTITY namesPage.name.description "Flere adressebøger er fundet. Vælg hvilke adressebøger du vil åbne, og deres navne :">
<!ENTITY finishPage.wizard.description "Adressebog indstillet">
<!ENTITY finishPage.description "Din nye adressebog er indstillet med success.">
<!ENTITY finishsPage.wizard.description "Indstillede adressebøger">
<!ENTITY finishsPage.description "Dine nye adressebøger er indstillet med success.">
<!ENTITY wdw_adrEditionTitle "Adresseredigering">
<!ENTITY adrPostOfficeLabel "Postboks">
<!ENTITY adrExtendedAddrLabel "Yderligere adresseoplysninger">
<!ENTITY adrStreetLabel "Gade">
<!ENTITY adrLocalityLabel "By">
<!ENTITY adrRegionLabel "Region">
<!ENTITY adrPostalCodeLabel "Postnummer">
<!ENTITY adrCountryLabel "Land">
<!ENTITY bdayLabel "Fødselsdag">
<!ENTITY daysLeftColumnLabel "Dage tilbage">
<!ENTITY nameColumnLabel "Navn">
<!ENTITY ageColumnLabel "Alder">
<!ENTITY dateOfBirthColumnLabel "Dato for begivenhed">
<!ENTITY dateOfBirthFoundColumnLabel "Dato fundet">
<!ENTITY emailColumnLabel "E-mail">
<!ENTITY sendEmailLabel "Send en e-mail">
<!ENTITY sendEmailAccesskey "S">
<!ENTITY syncLightningMenuItemLabel "Synkroniser med Lightning">
<!ENTITY syncLightningMenuAccesskey "y">
<!ENTITY configurationButtonLabel "Indstilling">
<!ENTITY configurationButtonAccesskey "I">
<!ENTITY calendarNameLabel "Kalender">
<!ENTITY calendarIdLabel "Kalender-ID">
<!ENTITY existingLabel "Eksisterer">
<!ENTITY failedLabel "Mislykkedes">
<!ENTITY succeededLabel "Lykkedes">
<!ENTITY existingDataGroupboxLabel "Tilføj til denne kontakt">
<!ENTITY cardbookSwitchButtonTooltip "Ombyt efternavn og fornavn">
<!ENTITY cardbookCalendarButtonTooltip "Indsæt en begivenhed">
<!ENTITY descriptionTextbox "Beskrivelse">
<!ENTITY wdw_cardbookWindowLabel "CardBook">
<!ENTITY enableAccountsTooltip "AKtiver eller deaktiver søgning og synkronisering af adressebøger.">
<!ENTITY colorAccountsTooltip "Farv søgeresultater fra adressebøger (brugt når søgninger spænder over flere adressebøger).">
<!ENTITY readonlyAccountsTooltip "Sæt adressebøger i skrivebeskyttet eller skrivbar tilstand.">
<!ENTITY cardbookAccountMenuLabel "Adressebog">
<!ENTITY cardbookAccountMenuAddServerLabel "Ny adressebog">
<!ENTITY cardbookAccountMenuEditServerLabel "Rediger adressebog">
<!ENTITY cardbookAccountMenuCloseServerLabel "Slet adressebog">
<!ENTITY cardbookAccountMenuSyncLabel "Synkroniser adressebog">
<!ENTITY cardbookAccountMenuSyncsLabel "Synkroniser alle adressebøger">
<!ENTITY cardbookContactsMenuLabel "Kontakter">
<!ENTITY cardbookToolsMenuLabel "Værktøjer">
<!ENTITY cardbookToolsMenuBirthdayListLabel "Vis mærkedagsliste">
<!ENTITY cardbookToolsMenuSyncLightningLabel "Tilføj mærkedage til kalender">
<!ENTITY cardbookToolsMenuFindAllDuplicatesLabel "Find duplikerede kontakter i alle adressebøger">
<!ENTITY cardbookToolsMenuFindSingleDuplicatesLabel "Find duplikerede kontakter i nuværende adressebog">
<!ENTITY cardbookToolsMenuPrefsLabel "CardBook-indstillinger">
<!ENTITY cardbookToolbarLabel "CardBook-værktøjsbjælke">
<!ENTITY cardbookToolbarAccesskey "a">
<!ENTITY cardbookABPaneToolbarLabel "CardBook-adressebogsrudes værktøjsbjælke">
<!ENTITY cardbookABPaneToolbarAccesskey "d">
<!ENTITY CustomizeCardBookToolbarLabel "Tilpas…">
<!ENTITY CustomizeCardBookToolbarAccesskey "T">
<!ENTITY cardbookToolbarAddServerButtonLabel "Ny adressebog">
<!ENTITY cardbookToolbarAddServerButtonTooltip "Tilføj en fjern eller lokal adressebog">
<!ENTITY cardbookToolbarSyncButtonLabel "Synkroniser">
<!ENTITY cardbookToolbarSyncButtonTooltip "Synkroniser alle fjerne adressebøger">
<!ENTITY cardbookToolbarConfigurationButtonLabel "Indstillinger">
<!ENTITY cardbookToolbarConfigurationButtonTooltip "CardBook-indstillinger">
<!ENTITY cardbookToolbarAddContactButtonLabel "Ny kontakt">
<!ENTITY cardbookToolbarAddContactButtonTooltip "Opret en ny adressebogskontakt">
<!ENTITY cardbookToolbarAddListButtonLabel "Ny liste">
<!ENTITY cardbookToolbarAddListButtonTooltip "Ny mailingliste">
<!ENTITY cardbookToolbarEditButtonLabel "Rediger">
<!ENTITY cardbookToolbarEditButtonTooltip "Rediger den valgte kontakt">
<!ENTITY cardbookToolbarRemoveButtonLabel "Slet">
<!ENTITY cardbookToolbarRemoveButtonTooltip "Slet den valgte kontakt">
<!ENTITY cardbookToolbarPrintButtonLabel "Vis udskrift">
<!ENTITY cardbookToolbarPrintButtonTooltip "Vis udskrift af de markerede">
<!ENTITY cardbookToolbarAppMenuButtonLabel "CardBook-menu">
<!ENTITY cardbookToolbarAppMenuButtonTooltip "CardBook-menu">
<!ENTITY cardbookToolbarSearchBoxLabel "Søg kontakter">
<!ENTITY cardbookToolbarSearchBoxTooltip "Søg kontakter">
<!ENTITY cardbookToolbarComplexSearchLabel "Gemt søgning">
<!ENTITY cardbookToolbarComplexSearchTooltip "Opret en ny folder til gemte søgninger">
<!ENTITY cardbookToolbarThMenuButtonLabel "Menu">
<!ENTITY cardbookToolbarThMenuButtonTooltip "Vis &brandShortName;-menuen">
<!ENTITY generalTabLabel "Generelt">
<!ENTITY mailPopularityTabLabel "Mailpopularitet">
<!ENTITY technicalTabLabel "Teknisk">
<!ENTITY vcardTabLabel "vCard">
<!ENTITY cardIconColumnLabel "Ikon">
<!ENTITY nameColumnLabel "Navn">
<!ENTITY lastnameColumnLabel "Efternavn">
<!ENTITY firstnameColumnLabel "Fornavn">
<!ENTITY othernameColumnLabel "Andet navn">
<!ENTITY prefixnameColumnLabel "Præfix">
<!ENTITY suffixnameColumnLabel "Suffix">
<!ENTITY fnColumnLabel "Vist navn">
<!ENTITY nicknameColumnLabel "Kaldenavn">
<!ENTITY genderColumnLabel "Køn">
<!ENTITY bdayColumnLabel "Fødselsdag">
<!ENTITY dispadrColumnLabel "Adresser">
<!ENTITY disphomeadrColumnLabel "Hjemmeadresser">
<!ENTITY dispworkadrColumnLabel "Arbejdsadresser">
<!ENTITY disptelColumnLabel "Telefoner">
<!ENTITY disphometelColumnLabel "Hjemmetelefoner">
<!ENTITY dispworktelColumnLabel "Arbejdstelefoner">
<!ENTITY dispcelltelColumnLabel "Mobiltelefoner">
<!ENTITY dispemailColumnLabel "E-mails">
<!ENTITY disphomeemailColumnLabel "Hjemme-e-mails">
<!ENTITY dispworkemailColumnLabel "Arbejds-e-mails">
<!ENTITY mailerColumnLabel "Mailer">
<!ENTITY tzColumnLabel "Tidszone">
<!ENTITY geoColumnLabel "Geo">
<!ENTITY titleColumnLabel "Titel">
<!ENTITY roleColumnLabel "Rolle">
<!ENTITY orgColumnLabel "Organisation">
<!ENTITY categoriesColumnLabel "Kategorier">
<!ENTITY noteColumnLabel "Noter">
<!ENTITY prodidColumnLabel "Prodid">
<!ENTITY sortstringColumnLabel "Sorteringsstreng">
<!ENTITY uidColumnLabel "Uid">
<!ENTITY dispurlColumnLabel "URL">
<!ENTITY versionColumnLabel "Version">
<!ENTITY class1ColumnLabel "Klasse">
<!ENTITY dispimppColumnLabel "Instant Messaging">
<!ENTITY cardurlColumnLabel "Kort-URL">
<!ENTITY dirPrefIdColumnLabel "DirPrefId">
<!ENTITY kindColumnLabel "Type">
<!ENTITY revColumnLabel "Senest opdateret">
<!ENTITY etagColumnLabel "Etag">
<!ENTITY categoriesGroupboxLabel "Kategorier">
<!ENTITY noteTabLabel "Noter">
<!ENTITY miscGroupboxLabel "Diverse">
<!ENTITY othersGroupboxLabel "Andet">
<!ENTITY techGroupboxLabel "Teknisk">
<!ENTITY labelGroupboxLabel "Etiketter">
<!ENTITY class1Label "Klasse">
<!ENTITY geoLabel "Geo">
<!ENTITY mailerLabel "Mailer">
<!ENTITY agentLabel "Agent">
<!ENTITY keyLabel "Nøgle">
<!ENTITY photolocalURILabel "Lokalt foto">
<!ENTITY logolocalURILabel "Lokalt logo">
<!ENTITY soundlocalURILabel "Lokal lyd">
<!ENTITY photoURILabel "Foto">
<!ENTITY logoURILabel "Logo">
<!ENTITY soundURILabel "Lyd">
<!ENTITY prodidLabel "Prodid">
<!ENTITY sortstringLabel "Sorteringsstreng">
<!ENTITY uidLabel "UID">
<!ENTITY versionLabel "Version">
<!ENTITY tzLabel "Tidszone">
<!ENTITY dirPrefIdLabel "dirPrefId">
<!ENTITY cardurlLabel "Kort-URL">
<!ENTITY cacheuriLabel "URI til mellemlager">
<!ENTITY revLabel "Senest opdateret">
<!ENTITY etagLabel "Etag">
<!ENTITY localizeadrTreeLabel "Lokaliser">
<!ENTITY toEmailEmailTreeLabel "Send e-mail til e-mailadresse">
<!ENTITY ccEmailEmailTreeLabel "Send e-mail til e-mailadresse (kopi / cc)">
<!ENTITY bccemailemailTreeLabel "Send e-mail til e-mailadresse (blind kopi / bcc)">
<!ENTITY findemailemailTreeLabel "Find e-mails relateret til denne e-mailadresse">
<!ENTITY findeventemailTreeLabel "Find kalenderbegivenheder relateret til denne e-mailadresse">
<!ENTITY openURLTreeLabel "Åbn URL">
<!ENTITY copyCardTreeLabel "Kopier e-mailadresse">
<!ENTITY toEmailCardFromAccountsOrCatsLabel "Send e-mail">
<!ENTITY toEmailCardFromCardsLabel "Send e-mail">
<!ENTITY ccEmailCardFromAccountsOrCatsLabel "Send e-mail (kopi / cc)">
<!ENTITY ccEmailCardFromCardsLabel "Send e-mail (kopi / cc)">
<!ENTITY bccEmailCardFromAccountsOrCatsLabel "Send e-mail (blind kopi / bcc)">
<!ENTITY bccEmailCardFromCardsLabel "Send e-mail (blind kopi / bcc)">
<!ENTITY shareCardByEmailFromAccountsOrCatsLabel "Del via e-mail">
<!ENTITY shareCardByEmailFromCardsLabel "Del via e-mail">
<!ENTITY categoryLabel "Kategori">
<!ENTITY findEmailsFromCardsLabel "Find e-mails relateret til denne kontakt">
<!ENTITY findEventsFromCardsLabel "Find kalenderbegivenheder relateret til denne kontakt">
<!ENTITY localizeCardFromCardsLabel "Lokaliser">
<!ENTITY openURLCardFromCardsLabel "Åbn URL'er">
<!ENTITY cutCardFromAccountsOrCatsLabel "Klip">
<!ENTITY cutCardFromCardsLabel "Klip">
<!ENTITY copyCardFromAccountsOrCatsLabel "Kopier">
<!ENTITY copyCardFromCardsLabel "Kopier">
<!ENTITY pasteCardFromAccountsOrCatsLabel "Indsæt">
<!ENTITY pasteCardFromCardsLabel "Indsæt">
<!ENTITY exportCardToFileLabel "Eksporter til en fil">
<!ENTITY exportCardToDirLabel "Eksporter til et katalog">
<!ENTITY importCardFromFileLabel "Importer kontakter fra en fil">
<!ENTITY importCardFromDirLabel "Importer kontakter fra et katalog">
<!ENTITY renameCatFromAccountsOrCatsLabel "Omdøb kategori">
<!ENTITY removeCatFromAccountsOrCatsLabel "Fjern kategori">
<!ENTITY findDuplicatesFromAccountsOrCatsLabel "Find duplikerede kontakter i nuværende adressebog">
<!ENTITY generateFnFromAccountsOrCatsLabel "Generer viste navne">
<!ENTITY mergeCardsFromCardsLabel "Flet kontakter">
<!ENTITY duplicateCardFromCardsLabel "Dupliker kontakt">
<!ENTITY convertListToCategoryFromCardsLabel "Konverter liste til kategori">
<!ENTITY editAccountFromAccountsOrCatsLabel "Rediger adressebog">
<!ENTITY syncAccountFromAccountsOrCatsLabel "Synkroniser adressebog">
<!ENTITY removeAccountFromAccountsOrCatsLabel "Slet adressebog">
<!ENTITY IMPPMenuLabel "Forbind til">
This diff is collapsed.
<!ENTITY wdw_cardbookConfigurationAddCustomFieldTitle "Redigering af brugerdefinerede felter">
<!ENTITY mailAccountLabel "Mailkonto">
<!ENTITY addressbookLabel "Adressebog">
<!ENTITY categoryLabel "Kategori">
<!ENTITY typeLabel "Type">
<!ENTITY wdw_cardbookConfigurationAddIMPPTitle "Protokolredigering">
<!ENTITY IMPPCodeLabel "Kode">
<!ENTITY IMPPLabelLabel "Etiket">
<!ENTITY IMPPProtocolLabel "Protokol">
<!ENTITY wdw_cardbookConfigurationAddTypeTitle "Typeredigering">
<!ENTITY typeCodeLabel "Kode">
<!ENTITY typeLabelLabel "Etiket">
<!ENTITY wdw_cardbookConfigurationAddVcardTitle "Vælg et vCard">
<!ENTITY vCardLabel "vCard">
<!ENTITY categoriesPicker.label "Kategorifilter:">
<!ENTITY categoriesPicker.accesskey "t">
<!ENTITY editAddrBookCard.label "Rediger">
<!ENTITY editAddrBookCard.accesskey "E">
<!ENTITY searchContacts.label "Søg efter:">
<!ENTITY searchContacts.accesskey "g">
<!ENTITY name.label "Navn">
<!ENTITY addtoReplytoFieldMenu.label "Tilføj til feltet &quot;Svar til&quot;">
<!ENTITY addtoReplytoFieldMenu.accesskey "l">
<!ENTITY replytoButton.label "Tilføj til &quot;Svar til&quot;:">
<!ENTITY replytoButton.accesskey "l">
<!ENTITY editEventLabel "Rediger begivenhed">
<!ENTITY editEventAccesskey "R">
<!ENTITY createEventLabel "Ny begivenhed">
<!ENTITY createEventAccesskey "N">
<!ENTITY settingsTitlelabel "Udskriftsindstillinger">
<!ENTITY titleLabel "Titel:">
<!ENTITY titleAccesskey "T">
<!ENTITY displayHeadersLabel "Vis afsnitsoverskrifter">
<!ENTITY displayHeadersAccesskey "V">
<!ENTITY displayFieldNamesLabel "Feltnavne">
<!ENTITY displayFieldNamesAccesskey "F">
<!ENTITY displayTypesLabel "Typer og foretrukne">
<!ENTITY displayTypesAccesskey "y">
<!ENTITY whatToPrintGroupboxLabel "Hvad der skal udskrives">
<!ENTITY displayLabel "Vist navn">
<!ENTITY displayAccesskey "i">
<!ENTITY personalLabel "Personlig information">
<!ENTITY personalAccesskey "e">
<!ENTITY orgLabel "Professionel information">
<!ENTITY orgAccesskey "r">
<!ENTITY categoriesLabel "Kategorier">
<!ENTITY categoriesAccesskey "g">
<!ENTITY adrLabel "Adresser">
<!ENTITY adrAccesskey "d">
<!ENTITY telLabel "Telefonnumre">
<!ENTITY telAccesskey "n">
<!ENTITY emailLabel "E-mailadresser">
<!ENTITY emailAccesskey "m">
<!ENTITY imppLabel "Internetkommunikation">
<!ENTITY imppAccesskey "I">
<!ENTITY urlLabel "URL'er">
<!ENTITY urlAccesskey "R">
<!ENTITY noteLabel "Noter">
<!ENTITY noteAccesskey "N">
<!ENTITY categoriesListboxLabel "Eksisterende kategorier">
<!ENTITY categoryMenuLabel "Ny kategori">
<!ENTITY addItemTextboxLabel "Tilføj en ny kategori">
<!ENTITY viewResultEditionLabel "Vis resultat">
<!ENTITY viewResultEditionAccesskey "V">
<!ENTITY createEditionLabel "Opret">
<!ENTITY createEditionAccesskey "O">
<!ENTITY createAndReplaceEditionLabel "Opret og erstat">
<!ENTITY createAndReplaceEditionAccesskey "e">
<!ENTITY saveEditionLabel "Gem">
<!ENTITY saveEditionAccesskey "G">
<!ENTITY validateEditionLabel "Valider">
<!ENTITY validateEditionAccesskey "V">
<!ENTITY cancelEditionLabel "Annuller">
<!ENTITY cancelEditionAccesskey "A">
<!ENTITY closeEditionLabel "Luk">
<!ENTITY closeEditionAccesskey "L">
<!ENTITY buttonAppendToListLabel "Tilføj">
<!ENTITY buttonAppendToListAccesskey "T">
<!ENTITY buttonRemoveFromListLabel "Fjern">
<!ENTITY buttonRemoveFromListAccesskey "F">
<!ENTITY wdw_findDuplicatesTitle "Duplikerede kontakter">
<!ENTITY addImageCardFromFileLabel "Tilføj billede fra en fil">
<!ENTITY addImageCardFromClipboardLabel "Tilføj billede fra udklipsholderen">
<!ENTITY addImageCardFromUrlLabel "Tilføj billede fra en URL i udklipsholderen">
<!ENTITY saveImageCardLabel "Gem billede">
<!ENTITY deleteImageCardLabel "Slet billede">
<!ENTITY listTabLabel "Lister">
<!ENTITY kindLabel "Type">
<!ENTITY kindAccesskey "T">
<!ENTITY availableCardsGroupboxLabel "Tilgængelige kontakter">
<!ENTITY addedCardsGroupboxLabel "Kontaktliste">
<!ENTITY appendlistTreeLabel "Tilføj til liste">
<!ENTITY deletelistTreeLabel "Fjern fra liste">
<!ENTITY editCardFromListLabel "Rediger denne kontakt">
<!ENTITY wdw_logEditionTitle "Logviser">
<!ENTITY logEditionValueLabel "Tidsstempel Hændelse">
<!ENTITY refreshLogEditionLabel "Opdater">
<!ENTITY refreshLogEditionAccesskey "p">
<!ENTITY flushLogEditionLabel "Ryd liste">
<!ENTITY flushLogEditionAccesskey "R">
<!ENTITY clipboardLogEditionLabel "Kopier til udklipsholder">
<!ENTITY clipboardLogEditionAccesskey "K">
<!ENTITY cancelLogEditionLabel "O.k.">
<!ENTITY cancelLogEditionAccesskey "O">
<!ENTITY wdw_mergeCardsTitle "Flet kontakter">
<!ENTITY mergeInstructionsLabel "Vælg de felter du vil beholde for den nye kontakt">
<!ENTITY persTitleLabel "Personlig information">
<!ENTITY fnLabel "Vist navn">
<!ENTITY lastnameLabel "Efternavn">
<!ENTITY firstnameLabel "Fornavn">
<!ENTITY othernameLabel "Andet navn">
<!ENTITY suffixnameLabel "Suffix">
<!ENTITY prefixnameLabel "Præfix">
<!ENTITY nicknameLabel "Kaldenavn">
<!ENTITY genderLabel "Køn">
<!ENTITY NewGoogleTokenTitle "Nyt Google-symbol til CardBook">
<!ENTITY orgTitleLabel "Professionel information">
<!ENTITY wdw_passwordTitle "Manglende adgangskode">
<!ENTITY siteLabel "Netsted">
<!ENTITY usernameLabel "Brugernavn">
<!ENTITY passwordLabel "Adgangskode">
<!ENTITY passwordShowLabel "Vis">
......@@ -18,6 +18,7 @@
<em:contributor>Michael Roland</em:contributor>
<em:contributor>Lukáš Tyrychtr</em:contributor>
<em:translator>Lukáš Tyrychtr (cs)</em:translator>
<em:translator>Johnny Nielsen (da)</em:translator>
<em:translator>Alexander Bergmann (de)</em:translator>
<em:translator>Markus Mauerer (de)</em:translator>
<em:translator>Oliver Schuppe (de)</em:translator>
......@@ -58,6 +59,7 @@
<em:contributor>Michael Roland</em:contributor>
<em:contributor>Lukáš Tyrychtr</em:contributor>
<em:translator>Lukáš Tyrychtr (cs)</em:translator>
<em:translator>Johnny Nielsen (da)</em:translator>
<em:translator>Alexander Bergmann (de)</em:translator>
<em:translator>Markus Mauerer (de)</em:translator>
<em:translator>Oliver Schuppe (de)</em:translator>
......@@ -75,7 +77,39 @@
<em:translator>Peter Klofutar (sl)</em:translator>
</Description>
</em:localized>
<em:localized>
<Description>
<em:locale>da</em:locale>
<em:name>CardBook</em:name>
<em:description>vCard Adressebog</em:description>
<em:contributor>Alexander Bergmann</em:contributor>
<em:contributor>R. Kent James</em:contributor>
<em:contributor>Timothe Litt</em:contributor>
<em:contributor>Christoph Mair</em:contributor>
<em:contributor>Boris Prüssmann</em:contributor>
<em:contributor>Michael Roland</em:contributor>
<em:contributor>Lukáš Tyrychtr</em:contributor>
<em:translator>Lukáš Tyrychtr (cs)</em:translator>
<em:translator>Johnny Nielsen (da)</em:translator>
<em:translator>Alexander Bergmann (de)</em:translator>
<em:translator>Markus Mauerer (de)</em:translator>
<em:translator>Oliver Schuppe (de)</em:translator>
<em:translator>SusiTux (de)</em:translator>
<em:translator>Timothe Litt (en-US)</em:translator>
<em:translator>Óvári (en-US)</em:translator>
<em:translator>Philippe Vigneau (fr)</em:translator>
<em:translator>Óvári (hu)</em:translator>
<em:translator>Agnese Morettini (it)</em:translator>
<em:translator>Han Knols (nl)</em:translator>
<em:translator>Adam Gorzkiewicz (pl)</em:translator>
<em:translator>Dominik Wnęk (pl)</em:translator>
<em:translator>André Bação (pt-PT)</em:translator>
<em:translator>Alexander Yavorsky (ru)</em:translator>
<em:translator>Peter Klofutar (sl)</em:translator>
</Description>
</em:localized>
<em:localized>
<Description>
<em:locale>de</em:locale>
......@@ -89,6 +123,7 @@
<em:contributor>Michael Roland</em:contributor>
<em:contributor>Lukáš Tyrychtr</em:contributor>
<em:translator>Lukáš Tyrychtr (cs)</em:translator>
<em:translator>Johnny Nielsen (da)</em:translator>
<em:translator>Alexander Bergmann (de)</em:translator>
<em:translator>Markus Mauerer (de)</em:translator>
<em:translator>Oliver Schuppe (de)</em:translator>
......@@ -120,6 +155,7 @@
<em:contributor>Michael Roland</em:contributor>
<em:contributor>Lukáš Tyrychtr</em:contributor>
<em:translator>Lukáš Tyrychtr (cs)</em:translator>
<em:translator>Johnny Nielsen (da)</em:translator>
<em:translator>Alexander Bergmann (de)</em:translator>
<em:translator>Markus Mauerer (de)</em:translator>
<em:translator>Oliver Schuppe (de)</em:translator>
......@@ -151,6 +187,7 @@
<em:contributor>Michael Roland</em:contributor>
<em:contributor>Lukáš Tyrychtr</em:contributor>
<em:translator>Lukáš Tyrychtr (cs)</em:translator>
<em:translator>Johnny Nielsen (da)</em:translator>
<em:translator>Alexander Bergmann (de)</em:translator>
<em:translator>Markus Mauerer (de)</em:translator>
<em:translator>Oliver Schuppe (de)</em:translator>
......@@ -182,6 +219,7 @@
<em:contributor>Michael Roland</em:contributor>
<em:contributor>Lukáš Tyrychtr</em:contributor>
<em:translator>Lukáš Tyrychtr (cs)</em:translator>
<em:translator>Johnny Nielsen (da)</em:translator>
<em:translator>Alexander Bergmann (de)</em:translator>
<em:translator>Markus Mauerer (de)</em:translator>
<em:translator>Oliver Schuppe (de)</em:translator>
......@@ -213,6 +251,7 @@
<em:contributor>Michael Roland</em:contributor>
<em:contributor>Lukáš Tyrychtr</em:contributor>
<em:translator>Lukáš Tyrychtr (cs)</em:translator>
<em:translator>Johnny Nielsen (da)</em:translator>
<em:translator>Alexander Bergmann (de)</em:translator>
<em:translator>Markus Mauerer (de)</em:translator>
<em:translator>Oliver Schuppe (de)</em:translator>
......@@ -244,6 +283,7 @@
<em:contributor>Michael Roland</em:contributor>
<em:contributor>Lukáš Tyrychtr</em:contributor>
<em:translator>Lukáš Tyrychtr (cs)</em:translator>
<em:translator>Johnny Nielsen (da)</em:translator>
<em:translator>Alexander Bergmann (de)</em:translator>
<em:translator>Markus Mauerer (de)</em:translator>
<em:translator>Oliver Schuppe (de)</em:translator>
......@@ -275,6 +315,7 @@
<em:contributor>Michael Roland</em:contributor>
<em:contributor>Lukáš Tyrychtr</em:contributor>
<em:translator>Lukáš Tyrychtr (cs)</em:translator>
<em:translator>Johnny Nielsen (da)</em:translator>
<em:translator>Alexander Bergmann (de)</em:translator>
<em:translator>Markus Mauerer (de)</em:translator>
<em:translator>Oliver Schuppe (de)</em:translator>
......@@ -306,6 +347,7 @@
<em:contributor>Michael Roland</em:contributor>
<em:contributor>Lukáš Tyrychtr</em:contributor>
<em:translator>Lukáš Tyrychtr (cs)</em:translator>
<em:translator>Johnny Nielsen (da)</em:translator>
<em:translator>Alexander Bergmann (de)</em:translator>
<em:translator>Markus Mauerer (de)</em:translator>
<em:translator>Oliver Schuppe (de)</em:translator>
......@@ -337,6 +379,7 @@
<em:contributor>Michael Roland</em:contributor>
<em:contributor>Lukáš Tyrychtr</em:contributor>
<em:translator>Lukáš Tyrychtr (cs)</em:translator>
<em:translator>Johnny Nielsen (da)</em:translator>
<em:translator>Alexander Bergmann (de)</em:translator>
<em:translator>Markus Mauerer (de)</em:translator>
<em:translator>Oliver Schuppe (de)</em:translator>
......@@ -368,6 +411,7 @@
<em:contributor>Michael Roland</em:contributor>
<em:contributor>Lukáš Tyrychtr</em:contributor>
<em:translator>Lukáš Tyrychtr (cs)</em:translator>
<em:translator>Johnny Nielsen (da)</em:translator>
<em:translator>Alexander Bergmann (de)</em:translator>
<em:translator>Markus Mauerer (de)</em:translator>
<em:translator>Oliver Schuppe (de)</em:translator>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment