i3-gaps dotfiles

i3-gaps dotfiles

Dotfiles for Kali i3-gaps