GitLab Commit is coming up on August 3-4. Learn how to innovate together using GitLab, the DevOps platform. Register for free: gitlabcommitvirtual2021.com

Commit e797ce0b authored by lleialtec's avatar lleialtec Committed by GitSync
Browse files

(Grav GitSync) Automatic Commit from lleialtec

parent 3add007c
---
title: Snap!
media_order: logo-snap-alonzo.png
taxonomy:
category:
- docs
---
La màquina està programada amb [**Snap!**](http://snap.berkeley.edu/) un senzill i potent **llenguatge de programació visual** que permet crear i compartir continguts digitals com videojocs, historietes animades, presentacions interactives, il·lusions òptiques i tot allò que siguem capaços d'imaginar!
La màquina funciona amb [**Snap!**](http://snap.berkeley.edu/) que és al mateix temps una comunitat i un senzill i potent **llenguatge de programació visual** que permet crear i compartir continguts digitals com videojocs, historietes animades, presentacions interactives, il·lusions òptiques i tot allò que siguem capaços d'imaginar!
![](logo-snap-alonzo.png)
Snap! és el germà gran de [**Scratch**](https://scratch.mit.edu/) i conté nombroses funcionalitats que permeten programar projectes molt més complexos. A més, gràcies a la **llibertat i plasticitat** de la seva arquitectura, altres desenvolupadors/es se serveixen del codi font de Snap! per adaptar-lo a les seves necessitats.
En són exemple [**Beetle Blocks**](http://beetleblocks.com/), per al disseny 3D i representació de dades; [**Snap4Arduino**](http://snap4arduino.rocks/), per a la programació d'enginys electrònics; i [**Turtle Stitch**](http://turtlestitch.org/), una modificació de Snap! que permet brodar allò que programem.
En són exemple [**Beetle Blocks**](http://beetleblocks.com/), per al disseny 3D i representació de dades; [**Snap4Arduino**](http://snap4arduino.rocks/) o [**MicroBlocks**](http://microblocks.fun/), per a la programació d'enginys electrònics; i [**Turtle Stitch**](http://turtlestitch.org/), una modificació de Snap! que permet brodar allò que programem.
Pots trobar recursos per aprendre a programar amb Snap! en català a [Gamifi.cat](http://www.gamifi.cat/tag/snap/) i a la Xarxa Telemàtica d'Ensenyament de Catalunya, en dos magnífics cursos: [curs 1](http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/materials/scl/scl1/index) i [curs 2](http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/materials/scl/scl2/index). En anglès, hi ha el curs ["The Beauty and Joy of Computing"](https://bjc.edc.org/bjc-r/course/bjc4nyc.html), conegut com a BJC, de la universitat de Berkeley, Califòrnia.
Si t'entrebanques amb algun projecte, pregunta a la comunitat. El [fòrum de Snap!](https://forum.snap.berkeley.edu/) és un espai on resoldre dubtes, fer propostes per a noves implementacions, etc. L'usuari i la contrasenya per al fòrum seran els mateixos que fas servir per a crear els projectes al núvol de Snap!.
##### Snap!
......@@ -17,4 +22,8 @@ _The machine runs projects programmed in [**Snap!**](http://snap.berkeley.edu/)
_Snap! is the big sister of [**Scratch**](https://scratch.mit.edu/) and contains numerous functionalities the let us programme projects much more complex. Moreover, thanks to the **freedom and plasticity** of it's architecture, other developers take the source code of Snap! and adapt it to their needs._
_Examples of that are [**Beetle Blocks**](http://beetleblocks.com/), for 3D design and data representation; [**Snap4Arduino**](http://snap4arduino.rocks/), for programming electronic gadgets; and [**Turtle Stitch**](http://turtlestitch.org/), a modification of Snap! that sews on our command._
\ No newline at end of file
_Examples of that are [**Beetle Blocks**](http://beetleblocks.com/), for 3D design and data representation; [**Snap4Arduino**](http://snap4arduino.rocks/) or o [**MicroBlocks**](http://microblocks.fun/), for programming electronic gadgets; and [**Turtle Stitch**](http://turtlestitch.org/), a modification of Snap! that sews on our command._
_You can find resources to learn how to program with Snap! in catalan on [Gamifi.cat](http://www.gamifi.cat/tag/snap/) and two wonderful courses from la Xarxa Telemàtica d'Ensenyament de Catalunya: [course 1](http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/materials/scl/scl1/index) i [course 2](http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/materials/scl/scl2/index). In english, there's a course ["The Beauty and Joy of Computing"](https://bjc.edc.org/bjc-r/course/bjc4nyc.html), known as BJC, made by University of California, Berkeley and Education Development Center._
_If you get some trouble with a project ask the community. [Snap! Forum](https://forum.snap.berkeley.edu/) is an space to solve questions, ask for features, etc. The user and password for the forum are the same that you use to create projects on the Snap! Cloud._
\ No newline at end of file
---
title: Projectes
taxonomy:
category:
- docs
---
Amb Snap! podem programar tot tipus de projectes, no només videojocs! Podem crear **acudits, historietes, efectes òptics, simulacions, generadors d'avatars, presentacions, projectes d'art i música**, i tot allò que imaginem. Aquí alguns projectes:
* [Acudit](https://snap.berkeley.edu/project?user=gamificat&project=acudit-gif-png)
* [Acudit interactiu](https://snap.berkeley.edu/project?user=gamificat&project=Se-Abre-El-Telon-Paca)
* [Historieta](https://snap.berkeley.edu/project?user=gamificat&project=un-altre-sant-jordi)
* [Efecte òptic](https://snap.berkeley.edu/project?user=uoc_tpi&project=BridgetRiley_)
* [Simulació](https://snap.berkeley.edu/snapsource/dev/snap.html#present:Username=jens&ProjectName=Earth%20Venus%20Orbits)
* [Generador d'avatars](https://snap.berkeley.edu/project?user=gamificat&project=avatar-pop)
* [Presentació](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=Snap!%20Arcade%20Machine)
* [Projecte artístic](https://snap.berkeley.edu/project?user=youngthinkers&project=Remixing%20Mondrian)
* [Projecte musical](https://snap.berkeley.edu/snapsource/snap.html#present:Username=jens&ProjectName=Frere%20Jacques&editMode)
A la màquina Snap!Arcade també hi podem posar projectes per a gaudir-ne **dues personetes**, com aquests:
* [Pong](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=Pong)
* [Soccer](https://snap.berkeley.edu/project?user=milliones&project=Supplementary%209%3A%20Snap%20Soccer)
* [Wizard](https://snap.berkeley.edu/project?user=petermyip&project=wizwar)
* [Tron](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=Tron)
[Explora](https://snap.berkeley.edu/explore) tots els projectes de Snap! a la seva comunitat. Allà podràs crear un compte per desar els teus projectes al núvol de Snap!, que així com el seu llenguatge té **llicència lliure AGPL**. Si vols instal·lar Snap! en local per no dependre d'Internet per programar els teus projectes, [descarrega el programa](https://github.com/jmoenig/Snap) al teu ordinador des del compte d'en Jens, un dels seus creadors. No cal instal·lar res, només cal descomprimir l'arxiu descarregat. Un cop a dins la carpeta descomprimida, busca l'arxiu anomenat **"index.html"** i fes-hi doble clic al damunt: Snap! s'executarà al teu navegador. Pim pam, així de fàcil!
Si vols exemples de projectes ben diversos, fes una ullada al [document d'exemples](https://snap.berkeley.edu/SnapExamples.pdf). El document és en anglès però un cop a dins dels projectes d'exemple podem **canviar l'idioma** per entendre com funcionen. El llenguatge Snap! està traduït a una pila d'idiomes, entre ells, el català, així que a diferència d'altres llenguatges no-visuals com Python o Java, els llenguatges de programació visual com Snap! fomenten les llengües minoritàries. A més, no cal compilar-los perquè s'executen **en temps real**; i no tenen sintaxi, amb el que l'aprenentatge del llenguatge no es dificulta per foteses com punts i coma, com passa amb la sintaxi dels llenguatges visuals. Crea els teus projectes amb [Snap!](https://snap.berkeley.edu/)
---
title: Participeu!
taxonomy:
category:
- docs
---
La primera màquina va ser construïda per al [Centre Cívic Pere Quart](http://www.ccperequart.com/) del barri de Les Corts de Barcelona, on la vam presentar públicament el **8 de gener de 2018**.
Durant els mesos de gener a març, durem a terme un [**curset per aprendre a programar videojocs**](https://inscripcions.ccperequart.com/MiramModular/buscador/buscador.jsp?g=1&c=16&t=AC&f=IS) amb l'objectiu de pujar a la màquina els jocs creats. Apunteu-vos al curset passant presencialment pel centre o enviant un correu electrònic a [perequart@lleuresport.cat](mailto:perequart@lleuresport.cat)
D'altra banda, si voleu fer ús de la màquina per a alguna activitat educativa, sempre podeu posar-vos en contacte amb nosaltres o amb el centre i segur que trobarem una manera de col·laborar.
Si trobeu interessant el projecte, us convidem a fer-ne difusió a les xarxes socials amb l'etiqueta **#SnapArcade**.
Gràcies per la visita!
##### Participate!
_The fist machines was built for the [Civic Centre Pere Quart](http://www.ccperequart.com/) in Les Corts Barcelona, where is was presented in public the **8th of January 2018**_
_During the months of January through March, we'll be doing **courses to learn to programme video games** with the idea to upload onto the machine the games programmed by the students._
_If you would like to use the machine for an educational activity, you can get in touch with us, or with the people at the Centre Cívic Pere Quart and we'll find the way to collaborate._
_We invite you to help us spread the word using the tag **#snaparcade** in social networks._
_Thanks for visiting!_
\ No newline at end of file
......@@ -5,9 +5,9 @@ taxonomy:
- docs
---
En aquesta secció, us convidem a **replicar el projecte** de la Snap! Arcade Machine al vostre entorn. A més de la producció física de la màquina, us animem a col·laborar amb nosaltres creant jocs i posant les màquines en xarxa.
En aquesta secció, us convidem a **replicar el projecte** de la màquina Snap!Arcade al vostre entorn. A més de la producció física de la màquina, us animem a col·laborar amb nosaltres creant jocs i posant les màquines en xarxa.
Actualment, la màquina conté un **repositori local** de jocs, on s'emmagatzemen alguns jocs que hem programat amb Snap!. Però també hi ha creat un **repositori comú**, on poder compartir jocs amb altres possibles màquines. La nostra és la primera: qui es vol enxarxar? ;)
Actualment, la màquina conté un **repositori local** de jocs, on s'emmagatzemen alguns jocs que hem programat amb Snap!. Però també hi ha creat un **repositori comú**, on poder compartir jocs amb altres possibles màquines. Qui es vol enxarxar? ;)
A la part 2 i 3 trobareu la recepta de la màquina! Serviu-vos-en i feu-vos-la vostra! A l'apartat de [hardware](https://snaparcade.cat/hardware), trobareu com muntar tota la **part física**. A l'apartat de [software](https://snaparcade.cat/software) trobareu com instal·lar i executar el **programari** necessari.
......@@ -17,7 +17,7 @@ Si us fa il·lusió tenir una Snap! Arcade enxarxada però no us veieu en cor de
_We would like to invite you to **replicate the Snap! machine project** in your neighbourhood. Not only the machine itself, but we also encourage you to collaborate with us programming games to upload to the machines._
Actualment, la màquina conté un **repositori local** de jocs, on s'emmagatzemen alguns jocs que hem programat amb Snap!. Però també hi ha creat un **repositori comú**, on poder compartir jocs amb altres possibles màquines. La nostra és la primera: qui es vol enxarxar? ;)
_The machine is designed to load games that we programme in Snap! from two different git repositories. The 'local' repo is for games that will only be loaded into your machine, and the 'common' repo is for games that are shared between all machines. Who's ready to get [networked](https://snaparcade.cat/networked)?_
_In the following pages of this website you can find the machine's construction recipe! Serve yourself and make it you own! In [hardware](https://snaparcade.cat/hardware), you'll find instructions about the **phisical part**. In [software](https://snaparcade.cat/software) we've documented the **software installation** of the machine itself._
......
---
title: 'L''equip'
media_order: equip-17-19.png
taxonomy:
category:
- docs
---
L'equip de la Snap! Arcade està format per tres persones entusiastes del software lliure i el llenguatge de programació Snap!
L'equip de la Snap!Arcade el formem el Bernat, el Chris i la Rita, tres entusiastes del programari lliure i el llenguatge de programació Snap!
Estem disponibles per a construïr una màquina al teu centre en diferents formats, des de la construcció des de zero pel nostre compte fins a un format més col·laboratiu on la teva comunitat participi activament del procés.
Estem disponibles per a construïr màquines Snap!Arcade en diferents formats, des de la construcció des de zero pel nostre compte fins a un format més col·laboratiu on la teva comunitat participi activament del procés.
Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho mitjançant el correu info@snaparcade.cat
![](equip-17-19.png)
##### The team
The Sanp! Arcade team is made up of three people, free software and Snap! programming language enthusiasts.
The Snap!Arcade team is made up of three people, free software and Snap! programming language enthusiasts. Bernat, Chris & Rita.
We are here to help you have a machine on your premises. We can build on for you, or we can help you build it collaboratively so your community can participate in the process.
......
---
title: Introducció
media_order: 'snaparcade-introduccio.png,snaparcade.jpg,versions-1-2-lleuger.png'
taxonomy:
category:
- docs
child_type: docs
---
# Snap! Arcade Machine
# Snap!Arcade
### Un món per entendre i recrear
##### Un món per entendre i recrear!
![](versions-1-2-lleuger.png)
![](snaparcade.jpg)
---
title: '2017 - CC Pere Quart'
media_order: 'presentacio-collage.png,maquineta-collage-lcl.png,maquineta-decoracio-collage.png,snaparcade-introduccio-collage-lleuger.png'
published: true
---
La primera màquina va ser un encàrrec del Centre Cívic Pere Quart del barri de Les Corts de Barcelona. Es va proposar coordinar el disseny amb algun col·lectiu del barri per tal que dissenyés la carcassa en homenatge a **Joan Oliver / Pere Quart**.
El literat sabadellenc Joan Oliver, de família benestant, signava els seus poemes amb el pseudònim Pere Quart, i d'aquí el nom dual. L'estil narratiu de l'autor, marcat per guerres i exili, destil·la un escepticisme i ironia que ridiculitzen la burgesia, la societat de consum i, en general, les condicions establertes. Oliver, juntament amb molts altres com Mercè Rodoreda, Carles Riba o Pere Calders, va haver de fugir i exiliar-se a causa de la repressió franquista.
![](maquineta-decoracio-collage.png)
Per a la decoració de la maquineta, el Centre Cívic Pere Quart es va posar en contacte amb una escola de disseny però la proposta no acabava d'encaixar, així que des del centre van buscar a un artista a qui van encarregar el disseny de la carcassa. I es va inspirar del **Bestiari** de Pere IV, una obra de 1937. Una de les versions més conegudes d'aquest bestiari és la que fou il·lustrada per Xavier Nogués, artista barceloní que usava el pseudònim de Babel.
Un Bestiari és una obra de tradició medieval que recull bèsties i monstres explicant la seva simbologia. Té una funció didàctica, ja que s'associen virtuts i defectes humanes a les bèsties, com es fa a les fabules. En paraules de Pere Quart: “_la natura, diligent, ens procura una bèstia per a cada molèstia_”.
![](maquineta-collage-lcl.png)
La Snap!Arcade de Pere Quart es va pensar a l'estiu, es va construir a la tardor i es va presentar a l'hivern, exactament el **8 de gener de 2018**. De gener a març es va programar un curset per aprendre a programar videojocs amb l'objectiu de pujar a la màquina els jocs creats. Al final, però, no es van enviar jocs per pujar i van quedar els que, juntament amb el projecte de presentació de la màquina, hi havíem pujat: el [Cave](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=cave), el Jumpy Kitten (en reparació), el [Tron](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=Tron), el [Pong](https://snap.berkeley.edu/project?user=bromagosa&project=Pong). Aquí, un parell d'imatges de la presentació de la Snap!Arcade al Centre Cívic Pere Quart:
![](presentacio-collage.png)
El projecte de presentació és [mig historieta, mig videojoc](https://snap.berkeley.edu/project?user=gamificat&project=arcade-1-llantia-oliver). La història arrenca amb un ninot que representa a en Joan Oliver: troba i frega una llàntia, i se li apareix una geni per concedir-li un desig. Oliver demana una màquina arcade i hi va a espategar a dins. Un cop el literat és dins la màquina va a buscar a un col·lega seu (Pere Calders) i comença el joc. Plouen _marcianus_ (space invaders) que resten vides. El ninot de l'Oliver pot llençar barrets per eliminar _marcianitus_; i el de Calders, llibres. És un joc curt, per a dues jugadores, i guanya el ninot del literat que resisteix més estona la pluja de _marcianus_.
![](snaparcade-introduccio-collage-lleuger.png)
Si juguem a l'ordinador i no a la Snap!Arcade, hem de jugar amb les lletres del teclat: l'Oliver es mou amb la tecla A i D, i dispara amb la R; i el Calders, es mou amb la J i la L, i dispara amb la Y. I hi ha una **drecera** per si es vol saltar la historieta de la llàntia: si es prem qualsevol tecla en qualsevol moment, anem directament al joc.
Si trobeu interessant el projecte, us convidem a crear-vos la vostra, a contactar-nos o a fer-ne difusió a les xarxes socials amb l'etiqueta **#SnapArcade**.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment