Commit e8266057 authored by Aldo's avatar Aldo

.

parent 8d90031c

Too many changes to show.

To preserve performance only 1000 of 1000+ files are displayed.

# Project voor solicitatie
Local develop van een drupal 8 site
* Content type News voorzien van Paragraphs (https://www.drupal.org/project/paragraphs)
* Custom controller ‘Hello World’ pagina (niet voorzien in wireframes) (https://www.drupal.org/docs/8/api/routing-system/introductory-drupal-8-routes-and-controllers-example)
* Custom Display Suite veld (niet voorzien in wireframes) (https://bitbucket.org/kevinhowbrook/d8-custom-ds-fields)
* Custom Block in code (niet voorzien in wireframes) (https://www.drupal.org/docs/8/creating-custom-modules/create-a-custom-block)
* Een extra zoekveld op pagina ‘Articles’ (niet voorzien in wireframes) die zal zoeken doorheen alle teksten van de articles.
* Het zoekveld moet ook een autocomplete functionaliteit bezitten (gebruik maken van search api en facets).
* Drupal opzetten en modules installeren met Composer (eventueel manueel met een zip werkt ook, maar voorkeur gaat uit naar Composer – zoals bij Laravel/Symfony)
* Pas de access callback van een route aan d.m.v. een RouteSubscriber (niet voorzien in wireframes) (https://www.drupal.org/docs/8/api/routing-system/altering-existing-routes-and-adding-new-routes-based-on-dynamic-ones)
## Content types
* [ ] ``News`` (body, image, tags)
* [ ] ``Article`` (body, comments, image, tags)
* [ ] ``Office`` (body, tags (country), tel, fax, adres, email, contact person, image)
## Functioneel
* [ ] ``Articles``
* [ ] kunnen gekoppeld worden aan een office (niet verplicht)
* [ ] daarboven zijn ze automatisch gekoppeld aan dat land
* [ ] hebben (eventueel) tags uit een taxonomy lijst.
* [ ] er kan gefilterd worden in de taxonomy-lijst
* [ ] facet search
* [ ] zoekveld met autocomplete
* [ ] zoeken in alle fields van Articles
* [ ] ``Offices``
* [ ] hebben een country-veld waarop gefilterd kan worden (options)
* [ ] ``News``
* [ ] eventueel ook bij zoeken integreren
* [ ] voorzien van [Paragraphs](https://www.drupal.org/project/paragraphs)
* [ ] Custom controller ([Hello World](https://www.drupal.org/docs/8/api/routing-system/introductory-drupal-8-routes-and-controllers-example))
* [ ] [Custom Display Suite veld ](https://bitbucket.org/kevinhowbrook/d8-custom-ds-fields/src/master/)
* [ ] Access callback van een route aanpassen d.m.v. een [RouteSubscriber](https://www.drupal.org/docs/8/api/routing-system/altering-existing-routes-and-adding-new-routes-based-on-dynamic-ones)
## Visueel
* [ ] Custom theme
* [ ] Basis responsive
* [ ] m.b.h.v. SASS
* [ ] menu
* [ ] versmalt als je naar boven scrolt
* [ ] blijft fixed staan (na het scrollen)
-------
## Extra's
### Functioneel
* [ ] ``Basis page `` (body)
### Visueel
* [ ] Bootstrap
* [ ] Sub theme
* [ ] Semantic UI
* [ ] Sub theme
----
## Werkwijze
* [ ] Omgeving klaarzetten (drupal Vm (drush, composer, ...))
* [ ] ``composer.json`` aanvullen met de gevraagde modules
```
vagrant up
vagrant ssh
drush -v
drush list
drush help pm-list
# Generate content
#drush devel-generate-content
drush genc
# Download and enable theme
composer require 'drupal/bootstrap:^3.19'
drush theme:enable bootstrap
drush then bootstrap
# Download and enable module (composer & drush)
composer require 'drupal/paragraphs:^1.8' && drush en paragraphs -y
drush en paragraphs -y
# Remove module (does not remove module from composer.json)
#drush pmu
#drush pm-uninstall paragraphs
# Clear all cache
drush cache-rebuild
drush cr
```
taxonomy -> content types
### Te gebruiken modules
```
# Composer
composer require 'drupal/address:^1.7'
composer require 'drupal/bootstrap:^3.19'
composer require 'drupal/paragraphs:^1.8'
composer require 'drupal/ds:^3.3'
composer require 'drupal/facets:^1.4'
composer require 'drupal/admin_toolbar:^1.27'
# Enable
drush en address -y
drush then bootstrap -y
drush en paragraphs -y
drush en ds -y
drush en facets -y
drush en devel devel_generate -y
drush en admin_toolbar -y
```
### Sources
* http://docs.drush.org/en/master/
* http://docs.drupalvm.com/en/latest/
* https://drushcommands.com/drush-9x/
---------
```
vagrant_hostname: drupal.test
vagrant_machine_name: drupal
......@@ -30,9 +152,14 @@ mysql_users:
priv: "*.*:ALL"
```
```
composer create-project drupal-composer/drupal-project:8.x-dev some-dir --no-interaction
```
\ No newline at end of file
```
--------
Sources:
* [facets](https://drupal8.support/en/modules/facets)
* [custom controller](https://www.drupal.org/docs/8/api/routing-system/introductory-drupal-8-routes-and-controllers-example)
* [Custom Display Suite veld ](https://bitbucket.org/kevinhowbrook/d8-custom-ds-fields/src/master/)
* [RouteSubscriber](https://www.drupal.org/docs/8/api/routing-system/altering-existing-routes-and-adding-new-routes-based-on-dynamic-ones)
\ No newline at end of file