Commit a3dc5709 authored by Aldo's avatar Aldo

update

parent bcf32a68

Too many changes to show.

To preserve performance only 1000 of 1000+ files are displayed.

# Project voor solicitatie
Local develop van een drupal 8 site
* Content type News voorzien van Paragraphs (https://www.drupal.org/project/paragraphs)
* Custom controller ‘Hello World’ pagina (niet voorzien in wireframes) (https://www.drupal.org/docs/8/api/routing-system/introductory-drupal-8-routes-and-controllers-example)
* Custom Display Suite veld (niet voorzien in wireframes) (https://bitbucket.org/kevinhowbrook/d8-custom-ds-fields)
* Custom Block in code (niet voorzien in wireframes) (https://www.drupal.org/docs/8/creating-custom-modules/create-a-custom-block)
* Een extra zoekveld op pagina ‘Articles’ (niet voorzien in wireframes) die zal zoeken doorheen alle teksten van de articles.
* Het zoekveld moet ook een autocomplete functionaliteit bezitten (gebruik maken van search api en facets).
* Drupal opzetten en modules installeren met Composer (eventueel manueel met een zip werkt ook, maar voorkeur gaat uit naar Composer – zoals bij Laravel/Symfony)
* Pas de access callback van een route aan d.m.v. een RouteSubscriber (niet voorzien in wireframes) (https://www.drupal.org/docs/8/api/routing-system/altering-existing-routes-and-adding-new-routes-based-on-dynamic-ones)
* [x] Content type News voorzien van Paragraphs (https://www.drupal.org/project/paragraphs)
* [ ] Custom controller ‘Hello World’ pagina (niet voorzien in wireframes) (https://www.drupal.org/docs/8/api/routing-system/introductory-drupal-8-routes-and-controllers-example)
* [ ] Custom Display Suite veld (niet voorzien in wireframes) (https://bitbucket.org/kevinhowbrook/d8-custom-ds-fields)
* [ ] Custom Block in code (niet voorzien in wireframes) (https://www.drupal.org/docs/8/creating-custom-modules/create-a-custom-block)
* [ ] Een extra zoekveld op pagina ‘Articles’ (niet voorzien in wireframes) die zal zoeken doorheen alle teksten van de articles.
* [ ] Het zoekveld moet ook een autocomplete functionaliteit bezitten (gebruik maken van search api en facets).
* [ ] Drupal opzetten en modules installeren met Composer (eventueel manueel met een zip werkt ook, maar voorkeur gaat uit naar Composer – zoals bij Laravel/Symfony)
* [ ] Pas de access callback van een route aan d.m.v. een RouteSubscriber (niet voorzien in wireframes) (https://www.drupal.org/docs/8/api/routing-system/altering-existing-routes-and-adding-new-routes-based-on-dynamic-ones)
## Content types
* [x] ``News`` (body, image, tags)
* [x] ``Article`` (body, comments, image, tags)
* [ ] ``Office`` (body, tags (country), tel, fax, adres, email, contact person, image)
* [ ] ``Office`` (body, image, tags (country), tel, fax, adres, contact person, email)
## Functioneel
* [ ] ``Articles``
* [ ] kunnen gekoppeld worden aan een office (niet verplicht)
* [ ] daarboven zijn ze automatisch gekoppeld aan dat land
* [ ] hebben (eventueel) tags uit een taxonomy lijst.
* [ ] er kan gefilterd worden in de taxonomy-lijst
* [] kunnen gekoppeld worden aan een office (niet verplicht)
* [x] daarboven zijn ze (automatisch) gekoppeld aan dat land
* [x] hebben (eventueel) tags uit een taxonomy lijst.
* [x] er kan gefilterd worden in de taxonomy-lijst
* [ ] facet search
* [ ] zoekveld met autocomplete
* [ ] zoeken in alle fields van Articles
* [ ] ``Offices``
* [ ] hebben een country-veld waarop gefilterd kan worden (options)
* [x] hebben een country-veld waarop gefilterd kan worden (options)
* [ ] ``News``
* [ ] eventueel ook bij zoeken integreren
* [ ] voorzien van [Paragraphs](https://www.drupal.org/project/paragraphs)
......@@ -102,6 +102,10 @@ composer require 'drupal/admin_toolbar:^1.27'
composer require 'drupal/adminimal_theme:^1.5'
composer require 'drupal/pathauto:^1.4'
composer require 'drupal/better_exposed_filters:^3.0'
composer require 'drupal/search_api:^1.13'
composer require 'drupal/search_api_autocomplete:^1.2'
#composer require 'drupal/search_api_solr:^3.1'
composer require 'drupal/easy_breadcrumb:^1.12'
# Enable
drush en address -y
......@@ -114,15 +118,23 @@ drush en admin_toolbar -y
drush en adminimal_theme -y
drush en pathauto -y
drush en better_exposed_filters -y
drush en search_api search_api_autocomplete -y
#drush en search_api_solr -y
drush en easy_breadcrumb -y
drush en media_library -y
drush en search_api_db -y
```
----------------------------------
### Sources
* http://docs.drush.org/en/master/
* http://docs.drupalvm.com/en/latest/
* https://drushcommands.com/drush-9x/
### E.v.t. nog te doen
* Apache Solr Search gebruiken naast database Search
* https://www.ostraining.com/blog/drupal/apache-solr/
* https://www.drupal.org/docs/8/modules/search-api-solr
* https://www.drupal.org/project/search_api_solr
* https://www.drupal.org/node/1999280
---------
......@@ -165,9 +177,16 @@ composer create-project drupal-composer/drupal-project:8.x-dev some-dir --no-int
--------
Sources:
* [facets](https://drupal8.support/en/modules/facets)
* [custom controller](https://www.drupal.org/docs/8/api/routing-system/introductory-drupal-8-routes-and-controllers-example)
* [Custom Display Suite veld ](https://bitbucket.org/kevinhowbrook/d8-custom-ds-fields/src/master/)
### Sources:
* [drush](http://docs.drush.org/en/master/)
* [drupalVM](http://docs.drupalvm.com/en/latest/)
* [drushCommands](https://drushcommands.com/drush-9x/)
* [Database Search](https://medium.com/@swappyp20/creating-a-faceted-search-view-in-drupal-8-using-the-search-api-modules-2b2604ad37f4)
* [Paragraphs](https://www.ostraining.com/blog/drupal/paragraphs-module/)
* [RouteSubscriber](https://www.drupal.org/docs/8/api/routing-system/altering-existing-routes-and-adding-new-routes-based-on-dynamic-ones)
* [Paragraphs](https://www.ostraining.com/blog/drupal/paragraphs-module/)
\ No newline at end of file
* [Custom Display Suite veld ](https://bitbucket.org/kevinhowbrook/d8-custom-ds-fields/src/master/)
* [custom controller](https://www.drupal.org/docs/8/api/routing-system/introductory-drupal-8-routes-and-controllers-example)
* [Search API](https://www.drupal.org/docs/8/modules/search-api)
* [Search API Autocomplete](https://www.drupal.org/docs/8/modules/search-api-autocomplete)
* [facets](https://drupal8.support/en/modules/facets)
\ No newline at end of file
......@@ -10,7 +10,8 @@
vagrant_box: geerlingguy/drupal-vm
vagrant_user: vagrant
vagrant_synced_folder_default_type: nfs
# vagrant_synced_folder_default_type: nfs
vagrant_synced_folder_default_type: ''
vagrant_gui: false
# If you need to run multiple instances of Drupal VM, set a unique hostname,
......@@ -215,7 +216,7 @@ installed_extras:
# - drupalconsole
- drush
# - elasticsearch
# - java
- java
- mailhog
# - memcached
# - newrelic
......@@ -224,7 +225,7 @@ installed_extras:
# - redis
# - ruby
# - selenium
# - solr
- solr
# - tideways
# - upload-progress
- varnish
......@@ -329,9 +330,11 @@ php_xdebug_max_nesting_level: 256
php_xdebug_remote_host: "{{ ansible_default_ipv4.gateway }}"
# Solr Configuration (if enabled above).
solr_version: "5.5.5"
# solr_version: "5.5.5"
solr_version: "8.1.1"
solr_xms: "64M"
solr_xmx: "128M"