Q

QGIS-tegneregler-plankart

Tegneregler for QGIS til digitale plankart i Norge, som spesifisert i "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 2 – Spesifikasjon for tegneregler". Det vil si kommuneplan og reguleringsplan.